Infographic: Common Construction Site Accidents

S2tkMWs3dTkxZTZOMXhvdXM3N3BoL2RNaFlnUnZMK1NQNm5YMnVNam93bzhWMzN4SWs0aCtHZGxYaFkrTHN1dDUzR01xRjJ1SXI1aGJqY2w5N0cwMWFGN08wR1lHa1dmdzBKcGpQY1J0Qmd6S05KWjYyZ0NsWmNUV0I2cG9rZzU1TDFiYzhRUjhPVXpLeEFqVzFnOW14REVtKzJ0QXU2YUUxV2d3U21iY1J2azVPYXdwYVd5Zy84UHliOEV5NG5LUkV0SkV2cFhnUFVHTFZJMTg0YjlIRndPaUlQZ3JUdFlwY3VBYzk0dFJmbytTakJ3SnpQeVVydU1SMVVhclV4S0x0Mmw3T0E2QVl4WjN6Q0grUHRJRWYyVU0vdVRBeHd1VUZJeHB6RmNERVZQQ0cvZE0xMW03VHdVVzMwUnkvWVBYMWRLM0FtRExPUXRJMGRBeXYzdHFUb1dnOGE2ZHpHYkJ4WTNpSkNmUzh5cm5PYWV6M2ZsQ0FUOU1qZVNMLzBuN0VIbFQzdEFCWVdDMUgxeFMxU0V0ZXFrOUpHbHNEcHlROG16WXpGdmVGb0xua2lMdWpQTEduTjVQVGhGZFhTVWcvU3lzMUcyNjh4WDlhUnRNU3h3WUJRYkNvRjBGWXppc2NYeDlZWGErTDBBNkFsY0xIVzAzSjdVSVNUSU42UTIwNS9tdmdMajZUYjFyZXZFUDh1NmRoelJ1a1cvZ04vaXUrRERtNHZISW5QYy9Da3pzUHpHK25VamdMdkZ2QzBoblJ4clNvVzQ5TCtzVk4yWlJRQ2NVM0NtMGt5SXErdDZldWZTc0I4WkRkblFrZ3dQSDRyanEvZWZlWmlGMHhnRTVaYllxV3dseWlrTTExcWtjQ3Ztb1VTYkdHVjRIRldEWnVZWHhPd1dBcmpZdWZrUTZ0eVlOVldmU0Y2VVcwZ0UxZUp1WlNTLzh4VForSTNyNFNTY01tWFcrbHgxbklSMXVSTlhPc2RSN25zWGYrV3NMVk95dGZ2Z1B3dTEvSml2Z2FVYmtWckdQNzBmbTJOYVEvUmZBSDM1WDBXeEk4aGdjMytPNlVvVFNGSjVwTXE3eDlERlNKSkYxNEdBdG8yRw==

Construction Accidents Involving Non-Employees

ZDBORS83K3VpdTRvNE4yTWVUSVQ0WTNhNEV5czl6YWp0dW9SbVBkeGFGVjRiQzBUWU9lbTZzNVp4TXpSdlMrWWZ3NGhOMUE4aFgyUmFyTEI1SjlNeFlIdHlabVhHOG1EOVJhRDlvNTZhQXBDVk8rQ0VUVzJjbGk4aXM4K2tQV0l1c1pRL3NRREZuT1FoL2NvaTFXRFRydVpFcGtoRjA5OHB6enBUSXRjSldDbzh0bXRYYk00eEFxNThtMEY3OVpUVWV1VFhmMVNMK0lMVUM5eE81dkVNTllxNGpGVUFRU3NIZmsvODF1TEhlSnNKc3R1YTRzdjlJWDRuaTNQbDk5YTlNNDA3MUd5bHJBWEh6VjJta0o5Y0VCSEVSbCtiZmhCSTNrTzlNSEl4c2VYZXZxOFpvRmUzTE0rWFdHd2JGdlRuRkNtTGtsWGFoUmVNN1VWeWlmQ1MrYjFSd1NNRGl6RHJ0WnczbkVrOVc0UGlYTkFDUE4wVWlCUkROWjhqY29Fb0dEaXQ0WEJWTSsrRW82bTRBVUJWT1A3dDZieEp2V3c2V0hHNFJCMXJjVVI3OVV1UmxCSHMwT2YzYitiQUg0WFZMZUdXUWxpUE5XK0Q1M3RSN1JPTDA0bXBrSnJPSzZUckpYaWJVOTRCbXhJQnZIeW5qR0ZxWmNRaWFHclRoWUQwcU1mNXVUQnhMbUs2ZEMrb2xhZlRCUEJaSHBJVUhIYU9ERHEwZmJjUGRsT0dCT01MQ21vV0tiZjZQTjRmV2paWTUxanBKWjArWXduWnYvQlNXUGhuZnBXNlZKNStsaUd3UWlGbWNWK2o5ZUlOdDNqejBvT05RUWFhdUpzb2lUZDZqY0V3NENhY2xSZkhOVUx6VVhKS0xnOGVUZzVFOVpFc1lrNVRuMFNoMGRtVnBzOFNqbWhHUi9ueVJhTUFIREdKMnU3LzQvUUJsdC9yRVV3Qm13TnpvREdscTIyRW8rYlFHMStBYXNBVm53Y1BzS3AwUW55WVBiSWJaOXRQR1BPcDdQbFo2T3MvZER0YUtjYTdxQ2ZMT0JlQWxPZHJ2akF1ajN5aHlDWkhwb3R1VnBnN0hlNVhRaHhPb1dWME53NTdTS1F2SkNSMFVZK2JUeUFtWldRNlJaaTlWRmVjcGY1Ym9MRkpSMUFPV2kxcXNFcHB6N2VEK3FWbFQvUGxDV2pJWEF2bnM4T2FxanZOMVhHY0IxQjVhdXRJUXZXTDlva0ducUlDUEhSZGZ4dnk1RDN6VkR3T0U1NWJ6MGFBMzRUc1dBSkM2VzcrNFFOc1RTN2lxVXZ3SWxDSlNjR0JoRG9OS2RiQWZ0dDFtU1FnMjVsR1ErZW1DeDZKdmw3WUdZOFg4VHkvOWZWV3c2YlRzTGovTjhtdzIyVUVmbHd0WHZsa2h0VHM0aW84TmhEaEQzK1FRYjRLdkxlOXBYZWlJUER5VVB6REhEay9lYmUrN3k2RmlFeGNGTWlyQWxacEp4WUNRcnM3dVdaUGdpZ0tUZXJEaXFKekxKU0d0YlVROEVLWEM2Z1hhOG9DYVNqbmlFeVhEbUhlM3NpYlprN2tZNEdxOGxFU3EwWVcvUzVZWlpKWjRxWW1mMUVCektGempUcWc2dVQ0OUUxL1Q4VW5vbCs2bEpZWm9mQ3pzTk1xRlV3aVpCZXZ4SmJjRWhSSWZXL2c3WU8ya1BMM24vL0ZGUVdpanVLVllmb0xxeTRJM0p4VDVTdjN3WkM1WkZpQTNVc0pxQVFISGR3ZkZabURZSWk3bWNWQ1lkeWx0MXp6d1ZpZGFGa2ZrVzZpTmdJMnlaM1FNWkVIQW91d2NuNFRsQmV4SUVSWmJYVDRlbzMyZDdKcjhpcElNYWpMamJyUzdNeGVPdWpKeENjU05kYW9EcnV2V0R2VWpzWkZSWEJjd0JRUm1ob1pyRjFPZmRCQWt0aU1NcHVrRUVXaGJ5YTlrZzY2Y1ZkUytnVSs0cDdOTTBDcm1DTTlqOCtzMmxOSWw4bXBsMW01YzhFNkFBTUgzUHo5STZUejBXY1kwOHgyck1qK3VOWmVFZEJJWW5PUUhjcXhMbVZkbUdjMEI4MjNVYTZOTFh5WkdObWpDSjAyM3ZqYVZVZTc4RTRqYjRGcFZ1K2hPM3hCZ1JQWVZPKzM4WXdLSVBhQUZ3NDRWcWZYOHNySnZ5QmNBZktHenB4bFdYRUtzUnpIeE9KNUtMZTV6dW82c2FESU5wUDIrRGQ5cUpsb0dXaGZ6ZzRNWmhCSmQ0RlhoV0UrOHA4QVp3OHRUeGRCV0xhaTlmTDAraHZiV3Fjay9HTkNWdkpIVDZwZDVXZEVOSjNpV0N5U1BzbWdXdGNSVXBIcVM2ZElrTHVHR1Jyb2RWL05PaE9XS1JsR0JCNUM3MmF5a3hWaDkwRW50ckFOVjJwWnZqV0pIR0ZWcDlXNmVYa29oVVZWTmdNeGVCcEVTVElBUW1hS3NvL05tTVdMMUozS1luT2RFR2pTRytQdW5LUmhhUk5OVCtGbUIvSk5Pelh6ZEpjUnQ1RmNqNjBTc0J1OGJuT0lZRTBqUEtZb084Q0tYRHFCZWFpaVl5TGZsY3pFM0wzc3Z2OFNSNTRFZDJNaEFWN0dsbUdBREZ6bFRGbVVxRGQ3SWJSYXlldGRud1JZUmt1TmtzOTZVMzYwUjhTK1pHY3NrczUxM3VrWHNmODJIbXMyMmxLSFFMTnFBSjQycnpQSTNlRUZzS2hTNXZRL3VsMERqOWpOV0dCVkxqTWZVL2N6RUkrVEhTMXBnblFPczM2ZEJIRE5oMm5VWGljMEpJaXdYYUFrK0RqS1pzaUd0REJ0YnVpZ1dIRE9qT01DMnQwNUNOYXpFbnQ5TEJTWWN1UlEzamlReDFYRUE2Nk9GdkxTdUg0cTQrbnlZbmd3cVdxaVhUZWlLcFdsd2RxaXJSL0hlaEQ4ZEpGbW9VaEJULy9NNUFPbUx6cmJhUFJ0bVFuamFIbm8ra05maWFMSHRjTXRoS1FaUktYa0hGNVpIUVZGaGF6azQrdk1JMWhYRzVPUzhzR096QW01cFRzUU1IUkErcEdudllha1pOTmRhd1VDaFhyeHFObTBEV2Z3MlV2aHNjMTBQUmxFclJXSTdaRE9yL3BaNk9STVB4N2lYc3UvVE5lSkJRNmgrUVNuY3oxU0lsWTBHdlJhUWF3SWhGOHFScXRtUnhvb0pKcGlVWlo4UkFXYWJEMWFwdG5kTnNIR25SbmFsekR6WkhsRVFrTGIyaUtLTGM5MGtNbHNYUmFiTm1HZ2RNdG8vZEF0anN4Zkl5VCtmaEJOMzhGV0NuK3ROZnQ2Y2MzYTc3akJwdE8yZXdHTnRkVG5jM2Z3bjhyVEE4SDNmbzlEeUVjUW5uOHdlbFEyYXMvblJoZDJ5TUtjSmZQaGJuWFdVNjcvUXhhT1hrdlRrWk9xU0Q0NVZLSmRuWW1ySUlVTzhES0puQ0t6ZGNPWFp6dFNTb21rb0NLOFhQNlp0M3hER3lFNXpKcnozZ2VWV1BsMDhSMG0wSTVSdUxxYWNGalBWNWU0YTNxWC84UGlsU3ZaaTNzdjBLTU4vS0VPV05YZTVFclFDTysvWWZQaTJEak9OSjl5QW5BM1VjRTlDZ3FMcmRXOVJRZDUwaUoxSk5tMUo5SkJseVpSV09qR203K2k3ampMM3dVaXllSmZCNk9NTGJQVFdHQnRJNmQrUittbURNMzd1cVJkU21DbTdUN1FSUnQreVZ1LzN1bjhucHdoSUpPczZBZ3djdWR3TXBMRlBiUDRLZjhUazRHRUltWnRtb3gxcFBWWStvRE11Mkx4TS9BakJmSzlMRHF4MjJzNEZrdVA5TU9oSXlyUEpCZllYR2tQVTlFV2VRSU5oY1l2Vno2a0IvNkFFVWVWZWt1cGhZOTd0YkQwRi9uOGNkd1lOWVA1emFEb1JxSUNwYUdVT1ZiaktMM3J6SUVLdnc4aUNvRWV0emkwMFJZSEVtdE9qWlBmRlZTK29zQzE5d1o1bW9QRUs3dGxzK24rNnVVRDE0TytyNk1aU1RqREF5ZTEzMmUwcDYwNFZpdkMrNUV5VW54QWJLbGd2b0ZROU8rR3FmaE8zaHE2dEdqd3pVemQ4djA1a2J6YXV1emFkNlYrenhLSC95ODZpSXdCYjdEYnNNMjFYTHM3QlhyR1lpVXZYd3cwRkZWYjF1Q2NyNXc3d3VMakJWZ3U0dUlRWHI5RTRUVnd3K0IzZ3NSMFZKZVhQTHkvTG9CL05aeDFrMURTdm1tamlWNUR0UEMvSTBjSFdRbVFKV01zUjdGcWxhbys3K08yWjRuYnJ1UzNEaHVNRzVBdDMycTUrMnBreVRYczBGWjhoZXFkS3o1cXQ3QUNKZkVvOWd1OWo0cE42QmQ4KytGU0tUd3BqTmZCQlNqQVpyY0t2ZjcycTFyTE9wSmVreU1OS1hIZldKdE1aL2ZJUzJWRk9NYmNDWGpESkhFbHMxVzg1RXVqQ0dibTR5cEU5QVFFbE5GcGt4R3ZUc3lYbkp2ODRuYys4ejV6b3NnbzIwanF0R1hHc0dweWU1NGt2OUw1eWdLQk5LSXNPRmw3WUpnanpkK2Z4T2lNUDAzeDJuN1pqeWFzMytydUU5R0lyV29yWTBiK2h4NkNPRlFHRVQrdGpsT0pmOGNSbVYrNmQrRzdyL0k5WExXbm80WllZdW1mTitFalV5TzBoelREQlIzcGc9PQ==

Common Construction Site Dangers and “The Fatal Four”

MG4rZFBnOGF1Yk1kR0JzRmhlWDErSHR6b2dCMUhkR1M2MGFweWRHcFVLMUxTdkY5N1J0Z1MwOVJpMlJRcEJEOVA4N1BoQ2JCaVBYVVpzSitXWm9uL3JnRS9wT3RLV2t2dFNuNHQyTW9zREFoQ0xQMmx5Q2pic3VTV2FYM2VGSFU4VFJHRmMwSldmbFUwbktMa2ZrVklJdUFiOUpYWkJ5Q3dZcGxNUDhMV0JXRGwrQVdHMGFuZW5QenJTc3h1d21malhnR3hDYlFKSWh2d0Y2T21MRzJ6eGdnZUxtdDkwN3paU1gzTlFSQ0MzOXd4NUJsWVRJUHFDRHlXdFFnREQyWXlOZkg0ZmwvblpjR056dDhnVVBkWm1kbTAxeFY1RDYxeFk3ellHalF6V3NOZ1VCbEdQbDlkbXpCelVSV3lDZENOM3VMb3EzdUlsNFV3SUlvSC8wZ2ROeWdrQ256eDFLME8zbGJxdzg3c0JWUjI5WG1TUkRramVzYTdrcnZMRTgzTXNNZ2pCdkcxQVYyS0NaQzFuWk9aZ3pOV2lkU3ZWRlkxQktNaWt3amdNVVR2MXhUMXdWWFVUSHRIUk5QaVlJWFJ1WERZY0Z4TklyemZHSmxvaWJzUnRpUWxybzdpNVJxbWJncnhXMVJROFJnWWd3VUtLcndZUjhoZXE4ME9jTE50MHFLblBWK0JrUnBzMjhDT0hkZWZNc2lRTFBSS0EwMGpxc28yQ0tJdzNONjlMZkl3eVh5TVBmNzJJNGVpbVg5Q1ZIdWoxQTI5KzBtOU4zU2RvdjZ5M3FnQ3dtNjNVaHhnSDEzQno1RjI1cmpKVUxzZGlEZi9NaGFJeFVyemJ5SzV4YjZzdmpMOGJ6ckhEUjhEbGhCUFN4NnZEY0N6MGcvM1ZjaVRqTDJSZUxZYnhnQUpEL2NaenYvSWg0TUdNSmZNM0tsVndsVFg3U244emNFMTRqM1pCMXo5bk8yZFJHamQ2bW4zVEdQd2ZsVWdHNE40NTVWV2ovR3VsRmdCQklwZEE5dUtvcERyZUNINlJidkxULzZRL1VmN1NJQzN1cFV4U1QwVkIzK0tJVCtaY2xpNWNwV2ZzTEdtYkdibkJaZnlYdnJIV1BoOGNYa1ZoZDd5TzJKOEVOMWpwakNRZVVvQTYzSzJBSHFMV3VsU0Z0Qk5ZemxKbVExSENnRE14a21ocmpPczJpVldndVR4d1l4U1JIMC9STmw3U3duQy9zNkc3R1d6V0xCUmIxdGloV216SENKL2dRMFhVMEp2RmZOSDBpS2pqRW1ZcmNCZ2d2dkpmcTNqandybGMveGxUcURyeVBjMnR1UmhET3ZsV3BnQlhvdFRVQklBdVFsOVdWN2V1R1JBTFNkQTh6L1FBUzU1YzVZMHZ1dzFnRU5hbUZEVkxmTEZFQ1pSb1JkU1VFM1BEM2NtMzhPeElQQjBMRWRCSHRXQ2FMUUljOTJ3bVpQQTRhMk9ZOXNtYm8xajB2cEpUd3dIckJiODFKVW9kNHJ2OEFIS2dJUFhhR0Z5TDhsdGVWZ3ZFMnVHQ0c3bHJTMWJOb2lTb1N5Y0FsQWNhWlgyV1lCRFBXZFlISUVab0prRHJ6ZjhreGNudlp5WDBpSWlSZGFvNmFsN0Mzc0lPZXppOFozdXFHZWRnY2EzdW44NEZFa2Fkbk1GNjlidXJSWjdrcmxpY3pDa2RsYm9WU3lneXUrZFhIY0xmSUZGMFY5MlAzWjVxNmlPUnVVN2pnUkFGZUtxcDlxbnRoMmE0dkVIeUtFRUNrY0hVOWdzc25GUHd4VGNJK2hpc0k4OTVaRDZwci9NdVZ6VE02VUFoWWdvRmZoNXJjR0RsWWN2RzJHQlYrd0RPbU5oMFhiUTJUak1nOU1qMG5VSTVGYkFSQmExVmQ1RUhud3R1VC8xdzJueDYvdUlRbXpaR1dncEF3Z3ZOZ1FIdlRJRDJ1ZjVoeTNPekUzREFndmlvMisrUnZqVHIwbnlBUjN5ZVRmUlFMWFJWZUFOR0oxbGRDMGRxd3VzWHdCdllxRUlIanlqMlVDRUFJMzZKcFNSOXJRZTc0VTh1RzREM1c3bmpFWk4xQUFTdGEwMEdGNEIrY2VCS210MWI5WllPNTAvaFNvcmdCSWl2dWphSEdGcGI2Uk85RXVjSlpkdG9zdXhMU0NteVRSeUxTZGJOeG40T0xtcjY0c0JMcTZ3RDg2dzJ6ZW9qZEVBcExJZ012Z3h5WEVmeGR1LzdMeTNqbTN5aFBRSEZ6VDF0UkRXdFRpYlE1TDh4Y24vV3NtN3NJME1aSWRrdWNPbjZiTThkUnNIdVM0M3phM1I2N0h1bTVMSTNKbTVCTFRETEVhb0NNZ1J2bzJWdDRLeitPdk4wNkVOYW9IVW5hTXVPTHJZVGV3RXVJeVVXMHV0Z2o0YjVnOFRZRHkyNnk4d1lhdHpqa2Qvc0c3dU1ONHByRDNrUGg3UWdlbjYwbzlwTENVT1hZajQ5dzlMdW9FUkVjRy9TdGFVRW1NV3JPQ0RRWlJpd3F0OSt4N1pWbWtvUWxiSURBNndRMjNqcFJNcm1uYitFM0pIZUpFQXpjR0FzR3FLMU9RblBzVFVIQ1FZZzhpOXpXSFFlYnFjZFd5THlkQWFUdERVdWk4LzRyYVpSRDV5ZGN6Y3ZEN0J0TlBSeTRjV0dxWHJiZDVLcXRINFdMcVFwRUZDcUFUenRlSk8xUkNGY1RsMTVwUEVEL1daT1N2d0orQnlGU050NmY5OUNKbURuQjdxYnkwU2xmenVQWkk3cjJZTFRMSVduZmZmakJScHBzVGwvbkdyN3NxQVZvUTVpbXVoVXk3OHByUW55ZmpYb2kwQTBIYU1BM0F1U21BbzhTTlltVXlJU0wrRk4rdWE4VzFvTWhDVWYzejFNZlNoVG5Ld2RZNHZJUUlqc0hKMDg3bmNTeTFzWkFTYnZwaXdRQmU1U05tMkppM3ZpaldjMEROcUlpT0p6Nlc1RnAzM0hrUnltS3l6MTVSNWE1alVPWEZhL3VCc254aEpkTDNROFVvV3M2T0JkUE8vSnRaaTROU0pTV3kxL0pRaGozaVlJUE9CQW9VWHBBSFpPaW1nUTV3dWRaMTJFMzd4TEhkSmVGTHRrSENlc2Jzeno2b0gxM2pXaUN2dzExN3VDL3BYSjYvditxMWJoLzNKVGoyMjZsdlNIRFVuRElHSG9HT0hLZjBKcGVwRngvdloveXNsUUYvSkxxalRhNHdkem9tenFVOG9SVHdFK2pjUm9OTFBWTndZRnNLMTEvaW51c3BZVndXSHdxSktONW5YRUFqU3J1MVRnbGNGL0lyYUxDZnNIZXQzQUVmVGFyVmo2NXhlQT09

Slide: Construction Accidents and Workers’ Compensation

Q1g2V0JQR3FOYjV1QnlrczVhYWJ6eCtiWWt0WTBnUnkrZGVnclpSMzhPamd6azcvanRmZ0NSb1g4bVozZW0zRDZQTHo3bXZ0NDNZQ1A4bHJRUEtnMDFMQjVNRnZIVk1uc1ZaT1o3QVdNMjh5L1NzZFR3a053VjljYll5OW1zVm1HWGwxT0FPcHZRTE1HdFdMZmZNVkVLYVh1YmNRNHZ6cExGcER4YU9pcHRTTlB3cy9Xc3hTZG53dGh1M29WY2U4MGRLZ3ptM0VkK3ZwRzBPRlhZNS9YMHlEYkhYSjllT3VFWHF5NGxPNDAwcjQ3L1p0OWYyWWhKK09MbFAxUXhCbjBhWHE5RlJzWkd5bHlrTlQ2Ym44eVpqRGZkNWdKM3dzR0tZZGJ2NENxNWVnc0VEekdzdGxlbHBFcEV5N2U2TEt5bW12UHR3Q3dvblQxTGs3WHowTk42SVhLQU05UmJZL1Y2ME8xMUlzc3NRd0VEeUt1cG5SaEE3RFRST2g0anRLbVNOZEI2amF0SndNZGdzMVpIMnlSRjRjOE1BWUFGNkQ0OUZDdkZMZ0pwM0JRYXdoaG9FaC9OSVRVemRNVmo1bDZsWEFQMk93TktXZDVkWkdFM0hjNW1iRzQ3ZzBTTVhGNlFTbEtRcUVWamNTN28yM0l6dHpPMnVwYUsraW1EN2hlVmFOMHVQbmFON0NrVW1NTXBCTVA5clV4bU4rcWcvK2RzOUEzeE5zRlcvNkdEazlKVkpzNzExelhsNDhFVldhQXNuUFNPRVN3aXk4Smxsa2pvWFlVeEpjdWRyY1drSmpOVEFXYzg5REROM2huMDIzVWtuOWNqdVdVamZVcTRJYmhjZXlvQm5vaGsrdFVmb3hSTFNXby9XRm1ubFgvUVRFWXc0VmdiRUxsVWNMUVd0R2VRcG01WFZOL09peGdpcjJMUVQ3RnB3Z3JGaVpJa0hWM0pNZDgxN1owZGh5QVlnS0FoL21MeDl6TFhVWlRxUjlEYmVJMEFRc21OZGFZS000ekVlaGpFMTNqaVBzWXJDcnZqOFY3VUgwd0tDblhnTDFSd2dadjVzelJqWnE3RFRPcXZETk5BOVQ2YWNyN1hJQjJka1VoUE5xamZDQVUxNnRaR3QrYXQybEZrWWNmUG1INkdVK3JvcmQ0UXYxbnUvZHZOWmozTEpCTlFXSHJITTVhbkFYcFZldkNiRDV4bWp5UUpvNER1WCtZOVNMdWErRjV5Ukt4ZjZlYnkyOEROeEZ6TEVLZ0RTczUxQzBnVnppK0UyQnRpT0xuMTJ3N3Zoai9PSGZyME9Hdlk5UnptUUhqcXlWNU9CL0hvdHUxQUdyVjZ0RGVTcFZ3VmdSQWZzalo4TXhPUFpIYkplNTlTODI1ZU4wT25TWm9XZk04Rmd1b3lmYTA5NkRmSFlJazF0KytxeFJxYU5KQTZ1NXNWQXkyZlRYU3VLL0lMRWdDTTJYWDdPNkZBWHF0bEtoazhUNmNkb1FDSVJQOStKanh1TTFjMHBwNWRnWDdLUDM4S212U2cycHZKYkF5R3ZwaWg5RnR4TUlCbHhBL0VGckpaVEc2YjRHTzNVTHVPUkRyOEdRcGsxS21BUnhPYVcyeDNIRU0xYXNUSDl1OE1TZitqdDkwdkdHL2RVdWIvWHpheitFSndkMjQwYms4bE9mT1Y1Q3dib3ZoMU5CTVZFeVNNN2U3WUlXeTZKSFZ1OU85YTA1ME5wNUd3PT0=

Construction Accident Lawyers in the Bronx

b2NxYmNSMU9PbSsrVW56djFWd29ta3R5U1FWQVFYQmVCWC9kZ3BDQXh1aDNSMlpKYUo4cW0xaWdFeEgyNU1aZ003MVpCWUpxL0phR3J3d0dXV2RZbmFidFk2TS8wOU4ycEZKYWNySEVoVDV6RGhKdWc3b1dQVmhXSzNtRnBDb2cyaXl4YU9NaWlGbE5JaFZkalgrS3JQaDVhTWVkbGZBRFNSN0o5SkNxRGtSV2Z6STU5bW02Q3ZRRkEzcWFpRCt1bzNmWDZTdlhYQmM4YWJzbzh3Z3kzTFRtbDJiMEFuSnozTnVGd1ExUWJSTmhlZGYvelJCUDJNUlJLY0lqSVc2WTVVaGY4b2tqQkwwWFp0L2duQTJnYUZ3Z3o5UHlBaTBGeXJUYnBzV1JwU05VK28rTWVuZkhaS1lZd08yR0V3b3U0Y0NKQlhZY2ZHSnZYcE5xWTFiSTFUK01yOUttQlNaeTBrcEZ0Ym9aUXcvejk2WitlTm9NdlVhcjloRktNOWZxSXI2S3lOOWJrYnJuLzVtekhKblYzeEVESURJN3ZKdE1kRHBlaklzVDhaYlh1YTZyT0Jmb2YwY294bUZyRW9VaHpVaFA5clZ3NUdONVdqSS9lMFhXTnJJWVduK3pjMlg4dHM1em5ZbEt4S1Y5ZG5pczVSQnR5MUhCdnp2S2VtTlo0VXBUVkJtL3N3YlVFOUNIdi9GVUV6L2hKRWNaUGZrQjlQcCtndVpEaFhtamVwQVNlWDZxc2VkL1NuWm96bUFiZnJxTy9pMmtacmlqN2c0K0FzaDY1TmFEclM0RVdXTHBmOGhwK1RqbWJSRElDeFppUVNmU3RKUEVvd0d5NHRkV3RNN3p6ZHV6Q0VKVk9rUSt2eXlDYXhNWFJaN2JnZWZReUVmaGhDaVlkdW5CWlVtc3VRRDAxcnIxUlBiRTZMRHE3eXFZeGZhei9hdXBNWWxSa0FjS01YbmVmWWR6V2gzNnJuTlA0bVZhY2pMaTdRNlNjVUVwQVJNYlljZUgzUklyaUs0QVlLWVJCMWVINGkwNjJvUEwzZkMvaG5sZGdqSWpBL0plWFZZY2l5WDI4UjhraDZEU2ltZjRvcnhtZWU5NDJhMkJPcEVmZEE4UkxpRUphT0FIWXRQL24zdE16WE9pUUo2ckZNcFF2QkNIcXozQXpjdjVkVmdiRTlGYTNlSEZiY1dUcDNFK043UnplbXkwbWt1N0ZuejdNa3NjajlIWE9PWUNCaHZ1bkI2UmpmeVRCTnBCYWJ3dnk2ME1kdGo0bTJsck91YkxBNDNCOCtDRFN6dTVQbHRaS3laQys0ek9ucnZ5ZXNsUExueVhRRGViU3o5SHBSd0dtWGNSZ0FyV2MwSjJnaXZxTnNrcmhvVzRWbHFOZzJQcndxM2d3SWNDMHp3YlpQLzlyRWNZS1F6WVFmdVpkUHVBREVxNkY3U2JhNVZXOFZlWXBvazVSVmNjeTdYQWMyOTN0TlgzYjJnVmE1UUNMSENRb0JJQXpBQWRBUllqMTA4Z0NzRWdaT3lzNXhKWkZzMFV6Unc3UG9tVzVSWmE4MnRzeUJOTnJNZTVxSllBVzlyVUZpNk94bElrejdoTm05VFo3Ymd0OGhFZDNORnJDbldwSjJIa1ZvZjlkMXhRaldtMkpBQ3BWb0J2cnJESUUyNS9GN0dIVmRxSGVBYzNSdzhUWitSbTB0RmVyazRwTFZhcDBQMHc2U1NwcHQvV1pESTYreWJjZ3VHVUFLckExVGhRUksrdVdzeUtlWkxLU1NFTTNlUHJEWURQdTlEYTNqLzAxa3JvMHJoRkFxKzhCa3NnUXFYQmppWExQekpSNTBtdDM4SmF6ODh0Yzk3L0tzUkJuZWhxYVBLS2Y0QURrMlVpTkJGNHdmdW9OMm1TOFdLWWdHeTIrUHVIS3pZQmpxVk5Cc3NXMklJZ3BDSjlpdUcweUU4TkdIVWJxMVg5ankwSEduRUQwSHVPQ2FGek1JeHdTV3FUYnFuT2NhYVhsa2R1c2Jlc2IvVHJHYS9qUjQwTzg0YjZpMHpVYUEwRjhXS0NaMU42UC9ObEl0N1NyMVUyMmo3a0tCZGNuQzlMRzZuRUtqSXVFMnlTQkxtS3NzQk1pdVBBZE1DMzVCR1h0OVl1WTdDOEprVWRadEs5bTdib3NGdGxjTG9JSGJlenRKN3ZtSU5uakJ3MzFhRE9aeWxmOWlUUFRkTUM5ZXRIRWNGV2wyZ0M0bXZCUHJNekVBcllhekJ2MWhRSWM1VElGSmt0T0ZDNlBTL2pMV3FubktYTTJWRElUT0s3b0JUTXJjOFptbnRYcEhCazlxM3k0eDlqQnRWcXgwT0xMZlZhditPeXIwWnloSXBBb0prZHg2N2lMeVpYUGVqZ2FOM0ZocUxUS1RFUTAyNm1vQmVrTmRXOXpPNEhEWTZWRDhORU1tRW9RcTcwMFQ5VlVnVittVnA1eE9pVVFXRXAxQmh1RUFCbzFYUGFINWNhYU04b0pCNnA2dHBXVmtLa1h1UnFUdFZONmg5a25kMklPMVBJS2taaEp6cUhuYUhvbGdPR2wyczlRaTFSSUlneXNNSHNzUS9ld1NENEJhRkZsS3U2aUc3TkZ4a1pIaUpwNlFmM2trUyt0MVIya0NLcnEvQ0pPS3RxRDF2S1ZvdDNwL1o4U2IwREhrejdrQzAvWkNrT0RqYWxXVWRlRGVLalczN2tTdmdLWGpMM0R1bzFVVHllTzE2Z2s1M2R6V0lrQ2hJVmFOaDd0WDdaY3VSNEFQRkt6NWxmOHdIUlZ6MXZkckdMQk9EeTJNMlRuMS9KYXd6ZlBHSUZabkttZHlZczBQa2xiM2RickRFRUVLd1hZeWljM0JzZ2RqRUlVSTRQSnZYaDJBUEI2cGp5am1jdWNqb3BBdEVGaytVQzRMdUpKRzNDMkpBNjJNTTBTcU5tSHl4ZFFZS2JOME1IR2h3QkYzeEt2T0IrblBKWFZDQ053TlZFVUFibUNyR2ZXR2lBWDI1SmFPa0MyYzR4ZjBWeks5MlBEZXJOa3ZKK3NUOU01cDE1N3FBN3ZpZnlma0M3eHFMbkVsNzd2dFN4aWNvUzZNNDkyckVyWW53Q0hqZE1SYUl5RStvM3FNcWdLRWFFZjZidnVwNWwwS3p2dkZqOG9hbVJwbW0zVHVRZ3o5bW1JZGtlTFZMTHhNOW5DWEczL3VhQ1l2VEVUNlVNRm1nNkkrcHkyZ1ZGWVlzZGg5a1FGYmJyalpEYTA5NEJra0doQXYzUHhGeWxkNitFQWxtUEZITnh2R0ZORG9PVkNZTnllaHpnYXptWENGYlZ4UmVmNFNxa1NacElSWnJyTVllMnhzWkJuNHlJR1BrWU5BSkx5bU51VVVkdEJjUmc5VjI1Q3BOaFNNUEF1WVBOaXRYUkdGamJaT2xRNmoyWGQzRk5qY0JBbTYrY0RLUWZwRWVCOHdWdlpvQXhvYjVwUmNDbDlPUHU3amthbU9jbm5WeHJsRGtvcytjNkJyUXB2YWFxS1BqTXh5emozc1FOYWMyeitpZ1JUdkR1SUh5M3BsMlN2UVBOTzVIYk5tWTJpRE5URGdxSXRhajBJcHd4Rmx6cWlIa3RnUUxZSmNjTWliNFJabzY5ekR6RW9xckFrbVpVeUFCTndjaTA2ejJVcitwck82WUl4dzhUUzhOa0dkVWh3ajBVbmVnZUZFUDhqUEJnYzlna3lUZmhkOVNqc1llVVJObEZOaFpybFlTdCtmVitvMk1WWnlmditzUDRLL0FKUCs4d0VvNUo1Sktpa29xMWU1V0ZBUFBUNzBOcHJrT3k1WlNYdDBUQjhqcERUSUY4d1VaZGFDYmNTZE9RL1hxODZEenFhTGhuZmExcUpmM1ZSNnVKcGxvVUN4bWlheVZObVVTUjdxZW9MNmg0aVpIVVF1M2laVm9ZSElwUFJ0elA3MFVXbmYrYll1MWZORWJIOWZVOVowaGR3cUZ2Y0k2R05MbUphRmdudDRjN01uWkNiR0JLcElMWXlTdDJIUStNLzBCZzdTcUpKazdwMXB1aWdmbW1saUZmai84b29IWUxOb0dxVmUyc0Nva3dGbGtSUFYyWXJ6bjBwTkNsUXF2Vy82NXRrVDRxUUYxbE1IMGw4aXE1Z0hYWjBaMDFJZVVwenRKMjJWSGlYZkFvcUdETHl4YWZucWJBMEZPQndDN0F0RVl1NUxUQURwYnVZM0h1MXIyOWN1OEM0KzI0VC9MaThOOHBmK09XNGs0K09vaWFTTklTVWszQWFLSU9LSkZaSE5jSXlMZ2VwamRzVXh3S3UxWjNDYkxOV1BnRk5TVE84RmgrbXJTKzU5WUVhUTZFcUFxN3pjcVhHdXlTWUtUMGltd0ZKMVl0eGppNTVOeWFLWEJ6YWVzaHBpeXNXaGgvK0FIUFhnVU94M29JM1lrN2JQNGk2UWRkcVovQlhtR0kwNkxzelE9PQ==

Stress Fractures Due to Construction Site Accidents

S2tkMWs3dTkxZTZOMXhvdXM3N3BoL2RNaFlnUnZMK1NQNm5YMnVNam93bzhWMzN4SWs0aCtHZGxYaFkrTHN1dFRGcS9FbTNWQ2pNMkZGZlFKN0VuODdpYkN6RzJQTXgrUHVKYVdVWE9qVVpjMmU0WVBsa1loZ05HMVRQMUlhbUlYc1Jsa1RXaTFML2lVbm52Tk4yMmVMZXgvcGdmVVVaNU9RdjFyeThNNWRsZDM3cUdPYnJCQzUycHZlblUvYWJEY29wa3piWHRKb1RrcHRZdThCdTkrZVlTa1Z0eFpPc2ZmRU9ROERVZCtQK2poVXU0RGNCNGp6V1JpOFRRZ1l5cHRUN3dLTlNUbGhtRERFd2FhcWhiaGM2dC81ZWFENi9ETjRQWGpBd3V6bnpsdVhZcitBV1ZsVWszYjBBeGU4WlNiUFRHVkR5aHFSd0lrZmZSNDJKNlF4TlB2ZjZrS1ltenFCODl4Tk9sOUo2b1FRdUZUOTV2djNpSnV0ZUdCOTVpVnRkL3FvcHRDTXh2MnhnY1lsZ2g1S1pZaHphclIxZW9lQmlydHQyTDVhcmxhMi8vS2VZNUd4MndBNWREMTVBVEhvbHh4SmZIUStiVWJqMnhUSmYxTXpxSW0ydmlVT1k2Y0xSMVB5SW1wU25LeHg4UWY3dUJEZVNrd2xNZ3VNcDNpdmFCZTBjWVFNNFUvbUVvdTRrSnB1STJHdnhZTjI3Mlg2MHJjTkFEUE5lRjM2VHFCYkk2eFFXYXZKMWZvU1pSTWw3a2xOaEFkTVRrN3pnV2h1bUhLaW9CWitnaVh5a0R1ekFHRnJOWk8yY1FaT3MzSm9BVlc1aDlMYXowQTVXc3lia0x4aTdnUytkYzZpbjN1L3IwcWZjVVJobWRhYlY0MGp5M1pnM043RDc5ck9UZW5Qenh5Y0F5a3RQdG5JbkJCVzRyTGNNYi94dHdNaXJQblhCUU4vRFJXdDg2RGhUU2tzUlRvZDd0a0pkT2hwQXhKTDZLVGkzR3hIblg5c2FrVnIyMDZTTXF5dmRQbS9TVlhTYVplY3E4cjB6eUdKKzdySytUelpUcGN4bkVpMUhaajR3TE9KSUt3ckxlR1pJbUJsZE1TbUxUblJOeFp1Zng4M3FpeXVrOG5VYmV0bGd5ZzNZZmZSTXBwSmg5bEF6VE4wb29kdTk1NXRmN1kwbHp6azcxQlozWTljNmJoODVXcUsrSlpxbnlEOTRaaXdxL3k1aVlEWFlUeGZVVEN1RDFSMXliaVhjVmVjeEVnNVkvcFpsSmxuWW1KOXRxNHFpN1dNYlZGUFNzZi9Ea0NrL0Q4NEdRajVtZlNDeHhFcVN0SStKSFFpMnVTeE93THk5ZzhGZzBRVTJiN0NSazZJRVVZR3JPSmlEWk5CUzVtQk9MVWU2dEIwb0p0WDBaUFY4d2JjWHZyTHFhM2ozRGh5Tm1jamVjZHN6eWVTWm9yNFVLQlJ1UDRkMDRheG9HYTQrYk5pNTY4eWx3Y2N3NWNpdzVXNGJ4TXhWaWZ6R3VMeG5aVjRVZDRsQVdEMld5RytPWUpFNlV6bFlYQlBLc3BVRlhQVzJ3M3dIb1Z3RmZTbE9FK211UlFOM3JPWjd1amhITit5cm80V3doNWx4MWQ4MTVnUU53TE1OVnRxWTIzTUJXS291eW1wUDlPdXp5LzIyMDkrQXJMdmRsOU5wcTBPQXg5dS9nVlpvUWZVeWZmcThCY0xXUWxPeWdSeHV6WEZhRUlxVXdzZHNMNU5RNk84S1BaeVhGY2ZMMjIvNHhHc2FxUEFURDlhVlJEemJGek5ycVdGMU5mQmRsS2daT2JlVUFjYzAzakQ4dzZ5SEwrRmtvVnE2QXkrdFl6clJIOGFYMHNmWStTUVlaaFZNTEFaeTJRbGprMHZwTmpZY2hzVHp1WWQ1aHBNTzc2ODJCZjkwYWxhdVBBYklkdDNyMnpXa3NnSFZEMWE5bEI3QjZjTzJXYndSM0lTNklhaXNFZUpMSlhudWNSbkxRWmU1aXlUNU04cVYrRzJpcDVJa3RmSzV2T2lXamNPYWxHcWU5TDNXTVl5Um9VSE5oSUJIdDhJSGhYQVJZZkVQTXVvOHJZa3B6dTg1Qmg5emk0VHJ4ZHFrcVg2NkVlVzZTYkNXZmQxVUt3d21CbzdIcU5SQzQ5MTlZZlRkRHhtaG1SZktTckM4MXE1RGpGRmF1TEtXOStCMGJvaGlaR1BpQ296dEdLQjMyUWsyK1QyVVl4eGY1NmhEZjZCNVZyT0JDZ2ZXUnFoOUlTU0FDMjRyZXZiZFErWUlYcE8yU3hLRTlJRU9FYjdtck1GVDJCdVcvZHRyZWZvbUxqNnYvcS93cGt6enZHZVRJVFlzZWc4U2RoRi9vRzdVNUFhYThoQVpVOHFlcUJNYmxBZnNSSjZDYTlxWFphQnl6bW9uRHEyaTg1R0NWODJLbDVsaWl3Y2NrWjE3REJ0TzJpYUU4VENCOFpRVEZDUTJCQzFqdUJaVHVLcDkvWVBTWDZRU2w2Y2FlMFlNMURrRFJ5R0pYOWVuRCt4dHFZWWQySzBxdDhRNVBqaFZwZm0vNEI3enVUNXNXTHJoSERHaWZvOG1MWFBJTjd2amU3bDdUbVVneVR3UXlRYlgxNG41OTE4c3EzeVFGODQ0ZTkxT3VKQnBkbkNXdWV0WVpYVTBxNjU5RnFJb0FGOHFLZVR5OFV1Z29XNWc4dlVPRVE3Umt0RVUxa2FGRngxYXFYaXdnV3JvSWgrQXIzM3FReEVwOHN4Qk8xOEcwQUsxR0hUV0dlVlpHMHNTQU9Ed1ZyNm5OYmRzem8yZkRxTUc2QlNMcVhXMFl0NXozalRYYWVSenBrU29UcTNEZytRaUFtOEhoWTFoWFpJeVAwY0cxdjhoZ2RsS251KzZobGg0SEpoZG8wUm1uWnFOSTZDYnVtdmNDbFRqRFh5ckIybHo1Wmc0Z0hmNCtURG9mMUErbzBybmxjOUNnVFYrZ2NYNlBFRm11MjJYNU5BMDFTaHRIOWRrbkJNNnMvUW9IRks5b2llMmFqR2JENFJscU9UaHhHMVQrcGRmdHplWU94ek84Vm9RTjZSQ21wZjIwUXhRUEV6aTBsL0ZSd29WcHFqTGY3OGZCcFBid1huckxpdllKWTJsOHVhR0NFSmtGWVIwSDdKd3Y4YU1WYnc9PQ==

Construction Accident Eye Injuries and Workers’ Compensation

S2tkMWs3dTkxZTZOMXhvdXM3N3BoL2RNaFlnUnZMK1NQNm5YMnVNam93bzhWMzN4SWs0aCtHZGxYaFkrTHN1dFRGcS9FbTNWQ2pNMkZGZlFKN0VuODF1WTNZV2xLbzN4WXc3d29MdnZBSlVpU3hxK3c2ZE95elBNa2Y5cVE3dmVMNnlORGRaUGpLQktsaEZjLzNMTE5iMFdqYUZYU3JMVlVmV3N0VC9veDlpcGJ5aUtNa210OEZacVNkU0lMcE1CamY2WmY2bXVsMDIxM3J4Z2pVenFqYmdrZzhISTlsczl1VU9VYlBpV3VycEF3OUdySm5QZkNFcTJtRFdkaEhlZHNWY3FmWFFwL0FFRWxlTUJwS1hudDM4SjRrZjh6VHlFcC9LaFE5MzdZU2NmOWQxOHMyc3ZZbkVZYUxaakg0UVY0eVRnckE2TjFJV24vUXMrKzdmMmhvNEFFakwxNG5IVXo0dFRjNmpFeDlKdWUwTnhlV0svMGRpeXN1MzB0WDJ0ZWN3TFpsKzR4L3FaMkNyakVrRlM5bXlSMkdqVzdHMUFqZ29VdVVsT3RlWTU1VytQUVZpQm5jdTdZYlVoWjBVZFhLMFVGYlVkMjdoMFUvOWo0VlN0Mjlad0RNR3NwZFVaalN0QnU3VG8ySVk5Z3ZkK1plMUNYTkZDWVZrcjV0RjRwR0xNajZDblNTbEFicFJiNTNpQ3JrNzZJY3lpWXgwRSt6aEpjZ3JwODFYQWRId1NySkJuOVdSRDZ6VUNkdXN5bk0vcWZ6WDVNbjNBRkpJck94SDdPeVNRMUR5VmU1cTVBRldXeXQxSS84czhwUDgvRk51dnhqeVg3b2ZtUExCWkYwcEt2d0d1bmthUjhBYWpuN0JyaENpVFFPNGdESkx3cmxqaXFsMnFvWXBsMnAvczJsZDdIY3hnRXBLb2w5M1Q5Ti9uNVBVMWhmRlMzdjVkMjZsMUdnYUovcEdmNEZFaUJpM3VOclBYYWhRSUJPeWw1NG0vMzlRUTRQVTZoQ2tXZ2dEbEdtbU5iWG9YMWhVMVdtRDVxV2p1S1crZDBDWjdhWjI2VDM2TUwrS3JJRG15bXhqaGl2L1Q3VS9WaE9CY0REakdiUnhkaWVGazQyLytnV3cvUUpWakRJRm1jZ3o5NUUxTlBHQ0o1YzBCOFhSQ2xGNG5NN3pqTG5PYVZIODRUdzB0V2Y2eXBES3dNM3pCdnU3VDJFMEtyTEtaSmZ6cEVBMjRKd24wMlhyVUZJMjFSTFZrcUNOT0piSTllbGFXbys0RXg4MS9zMkJ6L2JyTXNHMWRpNGtmTHNKWG9ZamZWUHVRbVpCZnRCRExySnBDR0k3aGNQU2k0d2lETjZuYU9pOFpJcnVJWlJNa1FqT2t5ajd6K3VZazU5MlJvRUdrVkxDZldGMmYxbGRDY25oME1ka2JKRk4wK3hTRVJLazU4TW9vR1FqOVQ4TFZUanZ5U2VNL2NQbjZqUDdlc3N5TFZIM0U3MGhPZ1JZb1pRNFBrV0tjRFM4dDJFL0FtaitKanc1Q05jQWIrM1A0U2RUL2tvVEowTitQQnhlL3ZVNzVKN1lVODZ5dEVLUmlnTkgreC9kdGlxUk5lTWNHdHVlOGtKZzdhNWFhRVk0ZmZzOSsvbEoyaUszdlBFS2NIOWZNQVZtWnJNZmFWQWZiVExGc2RrWHQrUUVrWWNWZDBuOWVaQWI0WngyMU8xaGcyZnpCNVczb2IyZXlXbFMyQmk3bjRVdGQydlR6VzJHT3FmZnpxYlBWb1dQMnlPaHN6MXp4VUxEUFRvR2duT3pYZXJia2lkUnY0N0xYS3liSk9Wc1J6dXdjbmdPTkZxeDhCdTJnRmxpM2xSZCtqOVhlVEI5RnNVd3hpMzJ6bncwdHN4V3Z1eDF2TFdBVHhGd0VyMThSbkdQVzN3RC9CREUzN3hvTlYzaklwOWJiWWZGRkF1YkQ0NSt4OS85KzFlL1VjMG80cUhwSVBDUEJwVXp6anNtVHc4SURIUGtXZjVwVGZIR0xBQWtwTWxxdDFxK2RLa2VrS2Ura2RtMjdHOElMU1lSWkkyN2kvQXd0Um9LaVFWNHBWVVJGeFpvY2Z2em83YWNKdG10VlV3dEszcFdKWUVOazJSN3FSc1VINmFSdVNISHZLcXMwbVY5SW4wS1gxY2xwQzNYL1RQaXNhaEkwd2tENnNNdzJURnI5UGxZSGNEWjVMUWM4WDFlK3lzM0VlZUxRU0xxR2ZocnhlYXV3cEcwRVQyaWUrU3BudVhWd2VPOUJpT2JpSXZraDl5TURYQWxma05YMU96elBOVDJaNXBXY3I4eTFzd1k1bGhYR0VraTMvR2J5YWtlYWh3OE9saGVHQXFpNlNOWnY1VnJiZk1Da0ZXNWJoalNzTXpqaFBxdmVmK2FzaC92Si9RU1BWbHdYNFpVTVpvZjhHL2l1V0lhUWV4cDBsRmRDYXNITDArWkh1WUFrd3ZUR2lVZzlQSS9PWlQ0Z0hxQXVtaFBLTXYxRW1YdzVtdWcxZHJpZWZjejdpVVBQbURzRjg4UFgrTFh2RjM3YzFLRTFaTGRYVjJET1htaVkrWHZ2ZDdqb0pSQjlZUzlhOHdqbmN3UmhTVXhSWllxeVdSeEFBZGVHYU5kK0hMeWs0eW13dlpUaVpZV2lYUlBmYTdzN05yQXovN09wUjJVTiszQi9XRWNtSTB6YmZzWFJHc2pQMHczejFScGFJLzlzWUhIR3JsQWtGZjhLREFEd1BBNUw0N1N0VjltUWQ1TSt4VWs0c3ZYZmptZk43OFFpMkptbXpjbW94aHVBN2VBTFprbDkyZzNxaE9ZRGppWWo4bHpMYzVhMVpBeUdMMWRHcUFsMzFNZng4OWdxTVBCTDBCeVd6WFdGMnVPb0xkL01DMjkzbTkvTmFiZGFYVzV0cVZSUzB2S0NYQWM5VisyMUc4NWgwekZUTHgvYm5JREp6YUY4ekgyQjU0MUhmOEY0RG1jOFlMNmp5WWpJK3hQZFlad1VkV3JZY3RidEdnZGkzOVN0WDJmUVdtTlhMRUtOMmMzV0pUR0NQSTJVWVJpaDM4VmF5VkI4YkVoWGo3RkV2MXIxRVNrTmdSbWRyYjB2NkdOSzhSUGdKcHFNQmNUbWdxbGdxRCtIQlhicGZraUdLY3VUOG9Dc3BIOExzQUtIWFd6QmJjWW1udXR0K1lXb1lZOTV5Um15MkJ6eEFuM0N4dU84WXN3OXlubzRDZE93QmNxVjVsMlBIU2taUXpvM01RbVEyb3JqZDROU0R3REMzZUhSVlJlT01WUGhvMWdKS2pDQm9HWGxaN1JXK3BhRERaNGQ2NjNSdEhPMTlQUVhtUngvcER3cjQ4QXc1T3Y5dmJtcXdKbXJsZ293VFVsOTVuUm1xTkhaMTRydzhmQ0xkTFRrR2hhWHVEYlhKeGJZczNydlBzS2dvSDFqK21GK1NzeUU0T0RSMWliK3U1TjVaM0d3V092NGpSQVVuL2NUb0FNNVFKbEwrM1ZUN1k2UitGc2lVbzNtVWdmRmF0MkRRS3VRMXNFL2NvQW5aWks3eTlCQnpRUzhzYTJPUDcvcWN6RXVTbnZpcHZhLy9qeEYrWmNkMUZUVlZEdWw1dlNTa0FndGxoYVhqMnJGc1hPYnR2eTNOWGxha3Z3U3BDZGM1dDE1OUtKeTJqY3pGdEdtYkdGKzBCN2cwNGlCRXdNTFQzRnBnMFN3cHRraWtuK08wajQxaGtpRzRjUUlONUpPczREOFNGZ21UNUlkZnBURUcra05vSHlTdk41cDBWSGwwdFd0VUFDV1Z4bC9LbHcyeWp4T25tc243Ukk0MUNMc2RGQms5SjRuQTAxYlRBK285QjI0ZDR4aE5uZzMyaS8wM3N1Y0I5V3AxeWtJZmo0bllONnRLWndmT0QyUGQrbkJyQUduazJ0RlRQRVJ4bGsyVTFPeis4SUZsRHdLUUEwR0FVVldLazh4N21NZHhkMERiWS9nUXluQmJFcmpnV0ZqMmgvWG5XZElGWHlQb2Z4cXBQb3p1Z1FxR0hxUUYwRXhHNlJkVTVRPQ==

The Top Causes of Construction Accidents and How to Prevent Them

S2tkMWs3dTkxZTZOMXhvdXM3N3BoL2RNaFlnUnZMK1NQNm5YMnVNam93bzhWMzN4SWs0aCtHZGxYaFkrTHN1dDEwZk1yMXFxeDBUa3paWUg5V0EvTE9oV0tWaEsvS2FoaGVkbjIwd3VjRHJ1Y1orTDBRa2J5Q0JrQTBrUURqKzB3WGZuMGdLampPWmcrbHdadFltUWtlLzVxVWhuYXFYekNxS0xXZTRwTmpjN1gyVG9MYnhVZ0FOS0x0MG4yYlZ1aUk1VEVuWGM0OG80ZHgvOXQ1dFVtZmsxRXF0RU1leVpFV1c3RCtFNUE2dU1LdFpUMGpPaUtYZkdxOFRYWHBkb2xyLzRyTmw2TnIxSG1nWU44Qnc4YTFrWDJTUmd3TUZ3QUNsNmhOQVg5MXgwTDFsem15SnFLR1M5UzhTZGVXRGR5b1NQSWcvU3pZWjR3Zm5hMDJKdTlySjVRTEhnS1NYUjF4bzU3L3JyNW9Ka1Z4cU5nc1F1SEdHbDR3SWwzVURobFRQdWUxOCsyRkpLYlY4RWV4Nzc0MGpGNk1xSmpLcTJIYUtjSXN1bDVWaXIxbFhNT25KWEZlRHA3VGEyQ04zSThVNGhzaW00NjZ3M2Q0aTV4UmZYa2k0ckFXYUxxRDlEa3FMb0htdlBIUzJsZng3SEllNEZoRFl4NW1oRHdnYUt6dVdBZ2tYMFA0Y0xyS2hxdGVjTGxYWFpPa000WnM4bTJaSklGendSWm16RmZiOEFkQ0JXMC9oMjhjdHpoQUNGVUMvWEEyTVFXZklBNlZqeUhMazBWSmJVUFdwVHZzaW5iQ3doMEdVeUh2aTRDSzJFbndCV3lOSUoydkJ5K2F6VVd6WGFzV3Y0NzZzRGhhK3l5M1RCQVJIRTFpWTJWcmkxVXpjcmZPYTQwVE9JelVkcXRJUVQ3Y1FlUVdqSzduRDE2L1lvY214N3hUd0V1SS9XRTdLU29YVU50VUsrZ00zdTBpMUo2WWlmN1hCRFFJVFpEZmMreXdoTitoM0dqek5FcnRvdjRhb3h5NXdLckhuYVJxbGhMWUFEVlV5SXRQaFY0ZC9ZYXZtTFEzQlFWaU5ScDhVcWhGSFpaYldmMy9hbTExdzNQSkxnalo3WFRBT2tZaWF5SDZiTUVjd1krbnhkWVRSWnZVQ1BXWGQ2SVkxdHFTTTkzQWZZTHdISStGWVp4Z0NBSFRFYmo5U1VGUnlWZWhNbStLUjk1SVdRVUtBb0ZGMGVDUE13VUVSNWdLKzEwMjlsNGs3TnFFVUlNVThGL2lDR01wczRpY09Hb2p1bnBSWXpzQmJzL0kwR2NnaVhUaDFYUGlJRnFkc3cyQUMyd1RrS2t0eEZLRzZGaUtnVTlySFdvN09BTFZQRlRHdGFNUitLa2pNZzMwbVB1TXAwV2MraTlPT0tGUVp6UUYrYmhPQ2l5ODJlWC93ZkFya093R2ZVaE4xRFFHSFlrSTZKSW0wNkRYYldqL1RzUDdjaGxsZHBsR2ZKMXJzS0VsVGxZM096UlkydTZrcnhueVdDMUVkS2ExZFV1bVJpRHowWG51NDlqNFplOGdEQStSYXJheGRuOXNoWkdTZEpRbFM0cVRqNFNYMzFRaUt1aVVnaEhLTk1rZ3htbUw1WEloZGpZWGtNb0Ewcjlvd0tpMk9mWHBkaEdiWTRtUjg0Smk1UEhtREVaeVpBK2dvTXFnd1VnaXFMSnJhdTBXamZBRTJ6K0llcXByc2pDRjVlZlc4WWt5c2Zjc0g0OXlhUzNOVGV4TERDSVJGZ2N5SmZJbGQzZVJiVDRna20zWWJqby9wdGpsWWxFSklTWlJVV1ZpUFg2TnYyT2N4My8vL3RKSVcyaEszNjhxSEdpUnFMOE41T0F5emoyNDFVTUR1R0lZSlQ5OURLSTYrcndMY3A5MG1lbkxqT3F4VHlibmlzSVQyeUY0TFFrTW5wcG1pSDZEU0NVRkVzT2JQMHVhYmpoLzZTdWIrRmRONkFEWTVzU3NoaXNwb2RtL1JtSlVoYWZFZnBkQXppaHdHdlhnWDU4ZVZBZzVORU9EWmxYR1d3MGVzR0tKK3FUQzVZTDd0R2VzNFllWWlnQnRmbHFtbEVrWGxhMnJPSzE2dVVVbkN1cXNTRXFqckFpazF4dEdpZWxpMDVjTUVZS09LZk1oUXpTQ2VQWk41M0NXMGFhTEdDRklqaHV2SHl2Q0wrZmUrLzUzZE82NUs0eFlkdUhuYjU0cEJtT292VXNXajJDdkMvZlVML1BoS0xDaEp0VmpLdlpNZHJSSHBPV1c0N2paaUpaOE1IanhJOFpSWkNuS1hlbG1hcDVPUTg3SXFEMU1pcE1UVHUxN3U3SStNb0pJb0dWWlFDRWhKMnpLMDNQVHFoaDJVZ0pOVEN5NVBLbVBpTGN5bkxjc0E1WEYwUjN1dnlYVVM4K1Q3d1l5S2pJOVpBKzZzVUdFUnlBdnJWeUh4R2I3c2xWejl5aytQdVA5M3BOWGdLbytrUUFwWFBFZHlFMU04Qm9pYlJpZGtUdmRXc0NWZkVFYWlnaTNocXpHSGc2RXBmS3pOMUJrTG9UaERhU3FBMEFnVmxRT2E3ZStpcFZwSjJtaXdWOFN4Ym9NR2Uxbm9HOCt4eHVWUTE5dFg4cE5TUGc1UWd6ZjE5Q0xPcVA0MXlwRmVpU2xFeTEvMUdRd2dEay9QOFJCUjl0aE81ckNHYkZ4cGRQNllnaHRzaE5JR3p3dlNSWmwwUlhVK0NpdzhGYWwxT09oY2FVNW1xYzNjbTFTSnVtVUs4Vytqb2lHbE9PekFHK0s0S0k4NktCTkFuczd3K3V5VmpiUzRVd3A3azhsdUQrZmZVNmJZRnZzZEorNHdKdjdGM1M0WlhFQWI5blZYOXI2N21PelhJb0MyQU05YVExdk43b1NlUW40L1hHTnN5VmdKZG51bm4zU2tGL3QyNllmVW4rMnVwcUREaDRBT2ZtMHZaZ0Yrb1h2bm53RlhNa3piQmJIYUE4UTZ0NjV0bFU4SEFCQUZUU3NKZmRIbjRIRkFLL1Yvb3V1NVlLVTM4aFd0Rno1ZzdaRHg1Sm5jditxY1NzS0FvRS95UU80cVNtYzJLZFRMYy9tcGJJbFZYb1pCZUQ4TG53Z1dsSjY5aEQyV003VWxGRFNDQ1NKc2NZdmJSSTFZOGdRajR0NytEMXpaQnJpRm1mQTg1dlM4aGFsYkI2amhBelJ2N3hMWTZsU2FDbTBEYUZvTUVMQzJjL1lCWWI1cWxCSFFKUmErckVaZURuQThoT3o3WTZ5SFpaQlVYRWcwWjQ3c3V4a2sxWklzcVo1QmliQTJMRExsVmVxNW9WeEFubnpaSGo1TEs0aXB4Q1F3OTNHNjFMUE1ZRDJqcHp0UURoUGdNNjR6ZXhab1J4NzNOWFJvVmt6RG9oN0sxNFFtYkp5c0h5emZoUU80Vk5lWnRUUkFXdVJEU3FpWmJUL2lHTTNnZ3UxbE9rMnI5UzB3dlpmMUlWZWF6YXFHaDBXRWJmT0xnTlNUWnR4N0xJMUVtU3pSTm53Y2xaQnFMVTBQOVl1M3M0ZWtybkpLbkNxcXgxVGJncFB0Z2trem1yMzFXVlNneGRuUFVjeXlnb0c2MEVybk02d1lwNmlQTUYrYW9aZkZoRDdta1VNNFlsdmVPa3hKVTFmSmpTMDYrVHBUcUw5SDJKMDRBWm83S0NrVERsQUtLRVZndGt6cmlna1pUNmtqU1p2Z3gxWTZ4dnovdUJ6RGRaUWhmcG1zb3R4WmlLV0poczNhVWxRclBManRFNVo3QkVKdEkzUVI3c08ycEtrOUVHaWJjT2lWVFFyM05LbmUvNUpwMFllaExjNXM5aVYzS3BSd3l0eThEU3RRNDltMk5ScXVnRGhHd3laZzJnNVFYbC9lSEJkb1poMmwxczh3N0hUK0VIeXZPbk1sVXlTd25PcFdDN2RldlJZemM4ekRPQkJVaDlva3FmTHN4TithQjNwZ1l4akNMcUkzdk1rL0FvVm9rZHlSbjlRRlNCb3FpcHplSms1eis4b1hIZmJDVWdRTWxINjRqb1BVS055RHBWTDRvb1pyMFlGTEhnb2RXelp5UW05RWkyS1ZkS3lRRDlKSW9GVVYrejR2RzhxdG1UT2NXNk9YVFB3SHZ1Z28rT1ZMaWVEV1ZtZHRTUkV3aDVueHIyMkM1UkxsNHM2Z0dWZWdFblFGTFRONTNSeEVMTnJ4b3pKUmtIN0pwWG1GVGdxVEF4Q2dWemJaQWMyWXJSY2lqeWVnWUs1aXFwNDdVdHZyZWUvNXpVeXloSjFKWUI2VVNJWm4wWUwrZldWVWs5SlRzbDVQUmxGZk1ianhUNGZSZkJxd2t2K0pFNEtKOVJHMjl2eXA2bVA2RVhWQTRtdDBxNlJyK2xtMW5PSzc4dzRxQVR4QlFLUHZYYjhRY2U4ekN1b2hHTzN0K2dwV3RGS1cyb21IVHl0UEtSSUtDaFdkWkJuME5haVJDVjBrd2tKOWlMREFVTDVxTXBlTlBTVTh0SlVicEhqcFNkQmZKaGxnZ001cW92VURqVWhTdkt5Wlk4V0hxNjFVdlRJNjJjMElOUURVQVVtZUZxMXhsNWJDOXE3YVFmN2NYcnJjeXViUEJpRjFrRGxYT0ZFMWxXYkRPRlhDeHFXeEdrSzV2eWdYVmloWWI0QmE4NGNQQW9ZamMrbjdNQ0NQVDk5OXhIeWdQMzRWR0NTZXhWYXpDNlZ5Z3lXU1BWcjZWNEZZdUJyL0t6a01KVGhxMW0yV2hUMTI2aWxCaERGenBnVEFBZzRJVHNoUm0valJWWG5jcW81VTM5TnVPYWlXbGduS2ZxbVVFd1JuUjBaaEhxRmRBaFdDVk1rL01CSnlNQkNLS3JTQ0h1blNJcDFqdXE5cTB1d1oxUGZtVE5HMzMwWW83SDRodlBNdFV3VVJxZ1owOEdIU0F3VjhoeUtXUE92eDJqSWtFdjk5K1VTdzJzb1lSTy9GZHRnZUlGRi9vbkFHMndRQWo4WDlub3JGYm0zcllTaGZ0Um14em4xMWNtNzVUdXBsbWNYTzZaaEFyZFJPZEU0eUR4SEJxMENkTFpNVDBndktZUUdGMTNKS3dmUXA0ZExUUDgvRVhVcFhqNFdCeDE3LzJRU05reU85RlRHeWtHa1NGbHhuQVdsSnB4bjNzRklid0kwb3o0VmlXdkxLcUtrL2U0SURVanFtbkNHUHlUMzROTUtTSTRmK1FqUkY4YnVlQVozY1VpeEg3ckRrb1AxcWhsQVZWMzZMbjh1R0EvY3p3TkNXT1BDKzhzV2l6RFk2TkdxWjJvS1FHZ1pDUjZaeUUvQmV3T2g3ejJXWEJoUnJPUXpaRUh3YUdDM3JteXQvZWcxM1AyeDBNUlErUm1oQVYxSy9tWmJMdTF6aEpHRHYwWFY5SE5vT09nd3JGSk5QTEZyS3luZFI0b0VrR0JsMFFwV2pHaHREdkdHaEdzVVFCd2N2SHFtZFVocDlzOGJxSVdrZEdQSngyTUg2a1VvZGhsWTJZby9yblcycDVzclF1bHNvMzduZlE5YTk3bWIxelF0a1ZiWjlZK1ppZEo3M2lvb1JnV1l0NXBaMGZMc2ZGUDhsSzQ3M2R3NFVoamRZU1RkelRzU2JxMk9oWUVwbVJlVThHUVpvQm5TcDhSdExzc2tmWlFEWDcyVFd3YmpCWXN4VWJKbko4VGk5cTliWjVtellNWXkvRXZ5KzkvVHdLRmtLbWdFSWRyVXBmOVZTdnJsQ0NKeFVCNTVFNVIwc1EybU94UWRBQ0VjcU9vNVF1ZE5zRmFFNVVGYnlnWk1aNE84Wi82TWNlTjRhaU5PdmRBemRjY1VJZk1RK1ZZQzR0dkRMbm9mQy9QQWtOMUVKeTNIQXFEakluR3FKQWV2WWhTdVRwVjNJU1Q0SnkzajFDeU9SWVVhYWFXeDduaSs4K0piaWZid1R5OG1lYm5iSHhHRC9FeDNMRXBpVHpjcExSZzdscmZEeUFRVVFOSTR4L3RrZEFpd3BmVDJXN0FpQlF0YTIrc1U0YWt4d1VsTERKSExEMjFNTXoxUm5HR2E1NVJlYkdNMWUydHB6c2FFaFNWTDBvSmZtR3FrZDJJenRSeGh4cWNyTnh1VnM0UHFwL3R4SVVuRnp1UGF5aVQrNys5ckRqSWVXVE5abDJYTndCR285Q1ZQeXo1bGg2Znh2UU9iYXA2S2NXNmlEbmFSZlhQeXRFNlFha3Z5L2FuMG5JT0Jrb1ZnMlAzdll5b0dwRmd2RVhjaWVOSEw1TWU5VnJyYkNBcXBIcHhXSmZETzRuNGVpT0lLQjY0R1B4ZmYxTThvUy9rL1MzNFJqNTN6ZHZCTXlNZG5OdUpnODB5RWM4Y2RsTmFDQWxrdkpNeUZKMFpkd01XVFh2ZkxBMERoZzJlVDBUUTlwbG43NkxIWWd5Z3RUSmh2cz0=

Construction Accidents and Workers’ Compensation

eGt3aFZFMDhJWGp0YkxGK3pyRzdNczVDd24wNTNkc2U1cWtSUXllYm9SYTJIbzZENnA3WFVuWFdvNENid09takl4M3hYYjdJNVVQYUVUMmNrTThScENrekw1QVFOdnp1a1JKVWFOTnZXWll5Rms1LzEyV2NYS21qMDd2VGRtdko5WjlLdXd4M0UxTnVZbGoxUG1HQmhtWmhYTXZRdHZ0T283d0tlalVnMzM1U1RBTTBnRlNIZUlKOVg1SnZmZlhENE1NVlMzK0Z4QXlhSC9PL05rQXdVQVJBU0Nod1BIeEI0cHY4SmlPa09Dc2Q1L2E3QjN5VDJSRHpRaHFiVDRDN1JKVEhRVlBPQXhDRkl3Z2NHWGh6VTIzVWEyRC9UZnVQTGdpMlN1L0RvNXFnWWZrUGV2d05ST0lFcndSTEN4M25BbFc0dG05UEwrU1RKek4ycS9ZWThqd1dlMmJUaTZOZ0UrWEJWS0VGNGdEMnY3Z29QdnRuSzlxZHJ3M0IzTm5oWjV1TStSTjM5QnQzMlZIZUw3dHpSVTdoUlJyY0ZrMGN0czNpOXplQnM4R1MxRUh0ZndteFNOcUVKRExDWkx5TzRQSThpL1NEOXZtVjRMZkFwRXo0T3EzeTh0R2RNYkhQR2NPc0phUU1WNitLRkkzN3k5c1J3eHBHa1hqL05tL3Z4QjRIOFArUWNGY0JEZjdkVnBmU2tFWTdyMnNvTEkreWMwanpoL041WFNCWWJIZXhWSnB4MkRLU0puN29IdmlBVm5Na2ZPNFZ5M2hUVm1CQTlHTFdjYXpla3NsMWhSQ29sYzQ2djByQStWTThhQzREeVZsRDBoeGs1MFV4T2IwckRzQmRyaGc5OHlXOHBGNWtIQmVXdW9mcXQvYXNPeWhaTmpGZVhNc2ZDS0ZhY21Ua2R2cktJWE85ZjFhRHBNK0VzNmJwU3diVk5oOGNvaUVZeEpkRXZXWVB1R0YyWUxKWkE2cFg4clprY1Y2eHg4bEI4ZU5vRU4zUGlBTzJYWkRRU2JYWDYzOStrcWVZaEZ3bS8rUk5WRnFMYWNzMC8vcytXdWs5ckdxVFliUmpyeC8zbWVOWmR0V1pFWmM0M2pMWitMUUdGM2lNSHdVNGdlYkFJWE03d25Oa2t6aTI0TUZvS3V0TkhneWNYc2E4ZmJ6Qm5rV3FtZzIwaEhQUC9XTGJNekN2UG94ZW9Wa1Y0dVJ0MUVJQzVvV3BnVFpWd3lSNWNFUk41TXdYS3lmVklGSzd4aEQ5bGgrMDZCZWJHbWdrTk9WMnZYVUFIK3BkY250S2VjbmhBZHpxUk1XSk05dXRsU1ZSbEVBRDAvb0RWUjE0U1VyZ2MxK1dCVXdCZWpyeUZWdnpXd09SUUlJSDRpbjFSLytOak1jcVhNbTZJQjhHQXcyL3lMQVlwMUlXcDVuVEVpOGZUZFJ2aHpzaWowR0xwSU9lNnlCN3lGOWVoV1U3OG4vQUltQlBleFpZbERMeHkvWkFXTFNWVVhkUmJ5WHV0bzlYeURodHIvODBVcXJmQklhTnV0UHUvYS9PSjUwQm5TaDVpcGVOWHk4RWNCSHhON1hkeWFGYm4vUS8ybm1WYlNMS09MRldTc0l1VVRXODBzNWl6VzhBSEJ0SDB2UWMrTC9xUlBibnlDTFkwWU9jYW03REpvUW13U3JMMUxnalJ0VXAyV0JKMEFWbkdZb3p6eFhNZWd4S3dXeWJIUThqM3hjTWxLWmZRelBFSW9jdExWS1dSM3JyN01yMTlmQVpKbWRpZXlGMFdCS1JIM1lCbU1IQ29lZ3h3MmZzZWgvMzhmYUV3a093akZEL3lwS0tIZ2lLUXltRzNRRWIxUlZZYXNyNXZQNjY1d0FlNU5Wb2tyRC9uWWFmWlFsaFpZT3YwRm0wLzJNTmRndzdFd0h5RkRDajdZOGJuNTJQRTBpWXhjbzdURXRqaVhIeGZsNUlPdkl1eDcwckFsMWJad0FJa0Qvb2RVaEhVVUdWVS92M0VMY1pmeVRDOHV2bElrY0owTm41Q3RXV2plVEtKWlNqWjB4cUZsUlZ6REVySy90OVFPN2V2cnc4TGpjd1NGc1Y3QkxuRW1BVHc1TUdZay9TMFZYZDJGRE50NFJIeFN3dzQvN0tWL3RTbHhId3JCdFV0T3JIZWtVOWs1MmRvUkpFUTI3RmxLcHpoc0U0ZGQxU0M0eGt1akZaUkdaSmhPRkJQSXBkc1g4anZWc3VDZzc4NHdHS0xrT0xEcGxVNmdJSk02ZWRXTTFtYko0SVRHdDlVbDd6QS91RUlrejJpcVZwMFNBMnhsWVhaZk5KTjBJKzRZZnZPa2tXWEhoKzBhZ3hTUnJtVFVhOWRkZGtSK2daSDk1UjlncGVkMnNZSzJHYjlmR1NRVjNSN3hQQVhtZHFSNlF4TmtrQXlUYkVXaG00ZThTL3JoMHR1b2dUTzlPajVpZFhOK1J0ZVYrcCtJTVhXZjFWS0dRT2VzQ1h0eWZPRm5XSVdrSXRHVk1wVE9pOGFnZXN2NTQ2T3B3OVdnRkFBbngwaVYzM0k2Ui94WlNrVWJQVVdISENJRlhJT2xUdDFWSHlhS0NFRjVuREZLeEdKenVxdEl4ZTZDbVBQWUNoczIrdWFGeDVaY2Y1OWF1MjVIVisyMEFSUmwzb2VzSGtpU3lrU25IcGFwS2RkNVVPd25KQTdzSXhic1ZoNk5yQi9YTFlMdmt3bGVUT1JFbm83d2ZRTVRnQVJqeVR5YlhMOWRRYytuZ3FFOGljeVM2SEpMVDI5TFcvR1NNcVdCTjQ4WXYzRm9ob1RVVXRFUm1BSVNYcXBFNUhBYUZQOWNqOHpmZUx5QlZmMHJoandrYUtZdXUzN0MrYTYxMjU5cTdYUndabS9jV3BaK01UNCtud25rMnNFd1FxQ2RDeVBDZnJ3d01YdUNFS3g5aDk5V3dRdHo5K2dUZVE2WDdPMXk5dEhNeURDVTZzbDJJMTJ3WnlJV1lNaEhoeU0yUS9jZHhoUXEvWWZ3eGYrSDExVFd1QWJpTjU2L1dLOUtZMDkrVlh0dG4zbnlUWE1VQmE0a0d1bHFiLzdIcitacWhwQTFoMDlaeElzQjBUMnRkQUx2V2t5Kzk5Ukp1QXd1cm5MYVc0eHNxK2wyNElNa2xsYmFycFVxSDZLUkJ4a084SEQ3RU9pd3ZCVUdKRjBGazIvRForK2N0L3BpYVpoYTlCbTY3dkcwbGl2NkVoZXdrcm1nTS8vNmM0dUJzdGJGTkVMckFaM2IzeEF5YXZuQWNoaXFRUEJHRUxtK2cwZG44VmlVdXl4TkFuc280czlCTVFtZmwyMnZPZmo1NlVRdDlYSGhYV1ZzcGdGNFFuRHh1dlgxd2QzR0xKYXVTL05YUDVibUhkVGdiREtFSTVreEcyRTFNeHlLZGVjaitpVkZKVkx2Qm5KbFozb0YvY2xOVnFCeHBiMWNGWFJ2cXd4S0hndisrSy94RXlnV1JtWXh3ZmllNDFGZ3NtNHUvMDRZS1VUMnNvVkRkZ3lZZjl1d3BOVGZjL3ZVRUp2bUdCVVBLNXR2VXFLbzlNb05XcDhhcU5Tc3JCNWlIeXNlZ2JxTWZnS0hXK0ZVOVVDeTlIY09IOWtjZ0VIcjZ5MFZ2RGJSaGJjZHlxWGZ5Uld4YXFoNDVyRlUyNlowMzVpTUFUMWdXeVovb3lQSDVRMTFYaHpkcE9rQ01YeTV5UXlVWGtvc3FnZU51bW0xdXljdU9tT2FHNXFCSFl2MUF2VnQ1UVNjRzBsQW9FU2M2ejRhdGJGaU1qUDBGTHRCdmtCN0R3bXI4MldmVlJvNnAvdHdiQU5udGc5akw5RCtyREovODhyNFdLQVU0UXhLYlJROFNISjM1V3JXblI2RzdYWGpIQ081Nk11aE1EVTQvTVJyYzluOU53bStES0laS1R2elhtWWJpRHg1ZmJ4QVcwbmh5YkNvUExwZzBRVElNaGhPYnNOQjNiQnY1djIwL1FMR3UyM005OWE4alFuNDhqS1pwY3FYQjJybkQ3NWcyRmQwRWMzeDhCblZ6d3BRV3Bhb096SnJEYTN3U1BPYWJka1BHek40QTNTb1BNelJ6SWd3TDQ2Q2tEeWxEMHozeUc3cWxrTWdOL0dCRjhGK0RUOFZ1Z0paSnVZNDVuZWE1L1NaUkV6VEt0NVIvVWlHdnN3TWcrYk92MGptbk5sYzc5ZWhmYWdJZ3Q0UkxSV2lSbmJxNXRDL0l4V1JsSW9zcTUwWnFRVjExM092NHVwUHl5MStJVXZFMWpLOFF4OUNoN2hpZUlnREpBN2ppT3ZYZlZtQWxmYjBMQTQxaVUvTWhsWktoTWlKU0UvL01uYkRYZUFpTlI1UlVyZVBkbk1TcG1jMHhvekVZQ3Frb0dkOHhRRVZuL0dsbHV5b0x2bDZ1QXlieTNRU21lbGxEOGJGRXo0OEZnYWU5SEdRSnRXS2MrVlhjVlRBcmRxdmpSdndmWVJqcTViQzN5Um5OcUZRbkZOSUlGbVVlcXByWmZXYXpWZG9DWFE5RzNwRXZkY1RXZSt3PT0=

Fall Safety Protection Training Can Prevent Construction Accidents

S2tkMWs3dTkxZTZOMXhvdXM3N3BoL2RNaFlnUnZMK1NQNm5YMnVNam93bzhWMzN4SWs0aCtHZGxYaFkrTHN1dDEwZk1yMXFxeDBUa3paWUg5V0EvTFBmN0RvVDVlMjAzd1R2QjZCdjBWR1cvaXVpUnVpVlJGMlJtU2c5Z3NUUmpaUlgwa3Vpd05XWXB2NE1IN25lM1g5blJnM3lqbkVPeU03YSt6K3Nkc2VzSjJTRWcwaGdMeVo2aTAwUzN4MTJ6dXQrcEVweU9SSFpnRkJvbkJRTEo5NVZMUTFQU3o5ZEJlT3VCUVJxaVBEcDRaWmc5VTYrUWh3djNENmYrM1IrekVwTmZvcTZQdFAvTmlJeTBIempkQ0o2ZnJiZk5iYktmNzdKMmhURzAwTnkrcTczOUhWaUlkN053Y25rdnZ4ZnVndHZ1Qk04TzIvSDBidG5SMWhsSHNDWnpLYzBFQ0gzRW5ISzRVajNsazF3N296bWY0Vk91NVFsUmR3WTN1YmVjU2tVQ29TY25zanJCTi8wRFVqajFDQktaeUZkVjVnc2RiU3NOTDFpWGUzSGhHeDZXWlE4THVmaktib1RlNlIvSFZoZy84Z1djWTBwbmNNV1gwVzZkVUdEbEtTM0ZtQ2NISUd1b0ZRSG81RUYyL29YZjZEcUd5cFk1R1pULzZoZEtnZXlCU000M3YyTWcxeGl0YnRTSGFJU2lBeWxzZzBIdDZlUmJYODg5VzNzYkZydUV3K1pWOFhnckR4aGw3RGt4YjgrR2YzQVlQQmJHL2xUbXZiQTZTZkN3R2taOXFjU0hpb05wUVlpYjZTVFdyUWpDUFJCVGJRTm8xNk4zcS9BcmMyVlZ3MjdYYUhzOHd0a1M4b1hQN2pLdW1ISTI0WU9IbGwvdVY5ZzNUcC84aUZmSEtqVklWdnFwWGVhdXhOWEM1MWJFVmRORTFpMFlYR2U3dVQzM3ZCR1JkU2xUN21yeUpiVEVZcGxVU3JVRFd5c0lFT2c1WXl3c2JyY2RrYjNzbUdrQU84dUxYVjJNYVNJMVMrWnRycTAwWTBsWUdlWDA0bE1sVHNBU0Q5MTBhd0hqODBrTStvT2doK1BJU2dLYmtRMkFFVjZibmtJQTUzbXYzbEFEbWtNN05SMlBNalI3Z3RyYVRhMTFUY3pqRFJMamhNSEFQdVU0eEVPYzh1eVk5MHV4c0dYVGZIS0VpTUo4OGNoV1ZpM25MN2hKRzZ5dUlBelBUREpyMmFLSG1CY3R2alN1eWNaQmVMUlkydGYzQjBKYjVnaWtkV29pT3ZKcmJaMm9BR2U0UStMTklsU2kzMFBqUUZJNDNQcFNkeDlOSU1xbGRkL3FuVU9hTHVqQkF2YlpxaFBRMGpsVGR3bUIyTUZUYzhBU1VPcnJsczR6R0hQaXVmN0tORE93TmlqVFBFUExudWhTMnF1MEJDTzFsTnUvQzdJZ1htdFI5TkF0OHZlMndrN25nYmFzbUt6eTJLL1BuNXBTTXZ4UjRwYVlTUGQ1MjhKYzI3Z08xb0gxdnczNjcwYkR0a1dqNXg0aytzTjdsa2EvUGNRMVdUdDU0d1BNYUJVNUJPSEEramxwTGgwalZLeUdEcllXODluZEttTkgwbzhLSldNbytQMGVlK2tLenRBUFpsdm5OZFdHZ1lGRGFUVGgyMVk4Z2h3QzlUY09mVUtBNFRyTitIZmhpampkbmVNS2V4U2xTSjYydXVhbVQ5dzBhTHI5VjMzR2JZSnJVSEZzOW9XTHRDL3NtVEFsWEE2d3hqSGozVjJPeUI1UmNZTVpPZ0RVdFhLOEJRMjB1UkNnWjBvcHZSelN4MXlnWi9JVWd6TElXMXpKcnpvOVh0U2RWemtkdlVjRlRBL1FZQUZVQlZkNTVubmg3UXNBUldsVzNkN25Qa0FlRjJlMW1mYXZkTDlkcmUvT3RHQndFdkJwbU1vajJUUWI0UzVnMzg3QkdWOTFNSWsyMzI3QjVJM1RNa09kY3l1bnFEbGdzU2FjNGhmS0IyMjdDdExCOTc0azYyVnhETjlxNFpYZWt2aE1KM3gvc2QrdnM0QjUzeUovZkdWVWY1K2NMSUpENDZSbHpLeUd4LzNJSy9tU0lnNWNaRDMzQ2dqZUhaN1pSb1YyeWtHM0p3UjM5dnNCMXk4WGIvdnBQdHFaWjZGV0xMMm9LWHpXclhyOU1QU2R6L2EwcGZBZW4rcDNOejBrUk4yTWN2R0pBL0xnelIzNnFDR2RhQVI4emIxUXpnZHZvbVBRSmZNeE9iMDBwNWU2Uzlvdi8ydWFOSklyTXdWMDVpWlBFSUJmQjZ6UnJJVk44aCtXSENoZkFWWHdwT0xQbndrV1k0eml4OUpXaWZZNit3bGZCN0lWRTNma0RGSTVMS2tKYndEc2UweGxIbjJlaEk3Y0Y3VkRjdmV2aDVrMmtyaWVRZjdKbXg2UFc3RTVBZFZhRlRTSm00NWZqUXZHZzFGRW4rdXl4ZUxXQWhVQ0E4enF4WGRQVDZ3OC9UTzRVSy8vdWVjYWhqWUw1UnMwR21VUmZ5cjIxeGNOVCtYaDBWS2JETit6bGFPZXNuVC8rYTA1SWN0bktVTFBUR3kySzhEUTRYVGhrTHFKTkloR0F6YWNaUjBRb0dxQ25sUGZta012bjdpMVdobjJ2Y0dwREY5b1hNeWhmVGtvNWJRQTM3L0Jyc3VUSVliWTRTRXl2UmJEczFXTUtVbXk5TnNMQzV1MXhIM2RZWFN6eENkOUNpOWVQRW5TZ25qZy9QQTJJc3FzenZNeHNuYkVPL1pFQWxpV01GZEVocm1TVjNvWUl6QWlYWFBjZE5jT1pJQ254ZldwYW1xVlBVNkV2aWlCVFNubnNMUHBOS1d4MkEwdmU5Z1FHay9hZ2krVGF4VUJRZ1c1dlVPWk5zMnk2bnR2Mlh2blpsSVJaTTNNNSt0aVI2dXJzc1lrWjN0NWRzdmZjT2JMZTF4KzdnMkdNdTQweWxMWWlpOEVXbjZsbC96MTRtaklHNWdUeGF5bGpQdVVEQ1NpbGtVbUppclFFa293blc3SEZiL25uMFdEY0x5bW5Hb3p3SnNvWnpINGE4U2tRS3ZUNmRKcEJWWDVsck9QSlowTFowK1VIQmxWVExYM0QvaFJnMzZGZDlxYVlMeG9QMTdEWDcvczVXeHN6RmNZdTRUTHVvSm9EV0Q2UnoxMXBTZHZubDg2S3NJM0xPZmpyN3FrM0FxZmx3YnFoVzZKZzNYYytpS3c1czhzd2JJc2dIZ0FlOWg5UE1uNW5USVlNZjlSWGRUa0c3QWExQVhqbzYweTg0VGs2SlQvWmgwNWZTcjltMXpXREFxWkJia1ZXMkxCWWtiNG4zampNRHBDQkE2MERPa3FrbFFPNjZoSlpHSnJ4Q3hBMmk1NWJZd1hNd3d3ajdTZ0ZNcmpvYnlFMzk4RTVYR0JTUVppS2V1RzI2cTBIend6V3NXQXVqakhlUnZvTXpjc0hzbTVpc0dEOE5ybUE2WlJFZEdRVGUwUE1IQTkra3I3bXYzM0lzRktCelp5b0tMcUE3TkVscnkrN1dEQTdaRTAwTUFMUVIrY2E1S1BZZ1BFRGFrTUZkcDhDd2cwK0R5SVNRZnc1eVZCcXlUZE9TSkVrc3lyZTdaVHgzcTlQNkp6MW9zRzhsZ29abkNQN3VxN3UvWFZIeDA2WXNiYktFYTlhaE5FeUtZNU9oVC85dnZWYk1oRnRwSEgxUkVaUE4welBlejJlQlJ3d0o0MFRwNlhkYWFtRnZrb2gyUU9UTVhqMUZOVURsNlhoOUtLSlRiZXZ1RGV1cnVmUzlHMjQyMXIwYlA4aUIxOStUcW9KYXpQamVobnRsRXJnLzhMV2RzMFZ3b0l3TnBiK1Vaa3FpcmxSb1VqaEp3RTlpRUY2d2R1N2NxYmEyUmp6T0NZazI5cUZVK2ZXQWtnVVE3MjBFMTF6QTdNR2lOalBUWDB5dVNYL0tvZjQvdnJHek1NWVRucTh1RGJZOWNTQWE4ZDJoekdtN2pRSWVLQkhBZjY2dTlQc0xmVjJLbkl2eGhMT1h2Y0ROaFBFNm5Bcmw4cEMrSlIrYU10VlBnemlOYUtVRkhmY0VqVk5DRGtSRFlvdmM4VmxqNUFJYlR3T25qMGVuM0JEdFl6Z0xIRVZyc3RreVNHRGV0YXo0V3dFa1FoVlZIaEYzWjQ3YUFGUS9Na3NrMWZsdDVKS1NnZTZCY0lDc1U2bGg2Zi9HVmluQlJpbVY5aWMrVUZyU0pyYnVIMjlPdENwNEgvdCtTWmc3enY1VStqRklCYjNhMkMvNS9VZStZbTA0akUzaVdHUXBtR1NqTHJuYWhSWkF2TUxqdklZQUs5SGNCdXBBNHBOcjJhSHpVREQrWU5TZmxOTWRzeXdaSWlQbDFiVUxOUGFTTHBqTXVaZ3NhaytyK2FtRVdrNHZDb25uSUkyYk1NQUZ0VlF0czVPZXlzYVM1VkxiRzgvSk5ialRUQjJURTBWTnVIMTdlcWU5bEthU0tsUVZIUk1rSXZBQnlOVWV6a1R0RUdpbHdONUQ3UGZ3TytYdEpRTmdVZUZIY3ZIUVl3VjNlYUJCbGdJdTNmK3pkY3FvUnBzeEZuMk1kTm83N0xDejhnM0lKcmN3c3RyMFlKVHhNM2sxWT0=