Slide: Common Construction Site Accidents

WjlpWVlwNkdlbW82TDhXTW8vMzNkQVQvSjFDRFQveGtGZEZCNmhBV2JtWm02OTBlemFJNThkSTFyUEtBRlRyYkc4NW1EK0dHdFBnK2NaSjA5Vm1WQTU0MVc1MG5WWVVCZ0UydFI4dW4wR1lYVTE3ZURjaEhJRDUxQVAwMDRpd2pVU01RdXZaZmtldmpObFJBZnN1QTF0Y2N6Qm40TERNNTFtVGxLTGFjTE5Faml5YmsrUFlhYVhMQnJTdHl0VGhqRkJNUUhkSmlUaE9rd01UY2J5UkVKWHA4elJZUU5xVm05ZUtwcitZTlBKSklZUDJYZzFuRVR1MVMvSTNob01PMis1VHdzU3NhU1I5TVJ4Y0dqb1lJY0RJNTlKSFQ4RVRNSkxTYnpQb3RpaGRpR2M2ck9CYVg1WFBCWG5VZ1hFQlFPSlJSZ1BhZjhGeXdlQkFobTBCY09JTW9yaExGYk5vTFBBczZKNXRqa1UrYVphRGp0TFR6eEh4NFZ1aEgycnFaQjJoOEt5cDJJZW9tRWZTQytORUFjdm1KKzBBZ0pudGQ2VFJEcTduT21BZFp1TU1EMUhSUTZnNXRDbVBIcTVVbHhJdis5Q0hCdlBqdzJrSGtmam9QUlRWcDAxZ2pRTWNnTmNobkF2amNXWWxvdjJ6Sk55dEVRWjV3SGRjRjlhbU82WDhGKzE4T3hMMVByMUs4d3JFRENlUWk1TGt6OVNORlkvdFVoVWN0c3liKzY5aGVuZ0V6WjVxYjRWYzc0UGk4N3p2YTN5OVI3UXR2czNLSTg0SUR5S1FTMEl6ekpFOXdXZmN3RTIvUXYyZTJ2bkg2MWVIRXZDU0M1WHhyRDlHTzhqZXYrV2dBVmo3MDV5QW8vN0cyeGFmdGRTa0RXMy9US1hiWUwyVlN3bkpuQXp4elZMYWFESVdPMGYyeDFNbGNWT1hPdmxxeldyQ3NjTFE3TUpVb3l6Y2dIYVpHTWNPY1BmZEYrN3liTnpuS2dVN3RYa0hiUXVmSVJOVUVUTFhZeVJRMzNnTGNtclhaRTlnUFNBbE5tc1pUNzlwNmRTdHlLOUs0eEl3bkZEVVZHcldpTzkzRWZxVjlYR1pjSzV5a2lnMHBQTUkxVlBFaTNsaHN0Q1p3OFhVRnlEQTRDRUIvSlhkcnB2czR2R2VPSmxGcHZ2YVdlTFl2Mk5WY3BlMTF1NE5ZMlh6VWNwdEFyNmFBREhCU1djRXJmYnhudDhkSkhpOUZlclpXZnU0PQ==

Leave a Reply