Safety Tips for Construction Sites

S2tkMWs3dTkxZTZOMXhvdXM3N3BoL2RNaFlnUnZMK1NQNm5YMnVNam93bzhWMzN4SWs0aCtHZGxYaFkrTHN1dEtwU1psY3F2NEtmbDJZaWVBcE1FalhnZStwU1JPV3UxQnJjdVNDNjN0TTEwV3JnYXdCUFNXS3NhV2IyMitrQjd6S0xFeXRwaUQ3TWZsMkhRUGZZTW9VWjBWUWpUK3poRmNYZlJZQStvN0Z2YVFwQndVVE44SEczLzhXUmdQSi9XcDZMS29heElacldpakMzWUlaYXZMYmZ3ZDlhK2hYUTlPZjlYV1dGNHU5KzI1Z0M3Z1I1V0VmSWJsU1V5TUpKckVrN09vYjAwVmpqWDhtTStrd0p2dmZnMnV2OGJNaU5idmMrdnRsdzFDZ0luYllLWFRNdmRHZXNBU1I3UGJ0Vm5WL3ovQldlUVdNT2lUWGN0Z0J5Nk1SWHZJY1B4WWxJQUlNQXFNb1NGKzl0M1doT3ZjL2h3WDZqdHB2SlJob3FPUEZOd3h0WDhxU20vdzBQM3MvSnRFemlYeXZkY0FzK3V5RDZJdFJZZk56a1RUa0ErLzdLSjgxWEM0SFNYOURqOTNVRE41K3dTbmwvSC9UbEdPQm5ESXVzdkNPTWVHcFpaMlZDMjRkQjRRVU5LcUR1eEpGSmxFcHVDMXlSSW5xSEk3VDNBdSs1QjQ2UWNYV0wzWFdIcGh5akpqUTN2WTFIbm5jcWUzc0FuMVlUZzdkVUJ0eDZYZExHTGdZc2lYd1k0bEVRSzdyMWt1UlJmZWxHQ0FqTVMybElHOWJ1S3FWVFJEVHM4Y2dxU0VZaGpRVWNsazJ4ODhjSTlLZjNzeGEwaG01MXRzMDgyckNpTXlLUkVOUjNkRzhURDBTUGtuNUg0Tk1ZVHM2ZjFZaGpzektkMmUwNERWSUJ5TzFGM2VTeTRQQXBZT21BMkxiTmRnOGVxTTFUTVprYnpldVN4R2xlVjlGcEFvbVBWaWp0L1Jwa0ZKNXNFdUp5eC9YMDVXN0oxVi92OHI4UHZhd09VbkdvMTQxYUZwWFVNV1B5ZWtuTGlCSjlndWRSUjBOdVI0ZWxGNHlsU3ZDNk1mZFRFYndVNzV3aVpDN29XaCtlc2NGQlA2UHVYQnNHMGdVQ3NNUWRJRXNuOHZ6cE9Bc2h3Zzh4c0owNUdnSWJDQU9vdHoreWJlK0NDRXNDU21wc3QwdHB5WWpVTjd4R0RhSjgwOUdTS0s0eG91K3hMQXFlajZHaGlIRSsxSHlYQkNhNjFEM3VkZ3doZFFJN1pZdzhpS29CVmNoQ1BSc2JOVEtyNzVVTkFsM2hZanYyS3ZmOGlwNmhYTnFEbkVxS2lTcGV2MHJtcXZ6U3Iwd0o0V2NSWkxpT2ZmR0EzOGRiTGdGdDhjbTdBR045Uzkzekd5NzJIeVVzeEJzNDZseVVOVDdvSmhFT1lNeDN4K3dNbjNCMU9lcG9OeldWZVF5WkFLVW14R0NJeDlCT29Ub3VGYlViWHZCZ09jRXFpSFZXZTROdVlCVDMybVJHM0NqYThEdXFkSURmZ0Z0cURiVlVwZVFGc3pVVWhrMUY0dTBoN2ZPc1JVOW5tUjZ5TmhVU2FQNUxaRUJRYVV5OHZDNjVqbU1CRDRiN09FM1VwTjAxaGJORzJyTlVQZVFUd1Q2VUk1ZlFZWkRCdkxsaFVaSGVJMFAza2x2TVNVeVNlZVpMMTFQdzBod0xEU0dPRVpXM2J0UU5qcitwdm9TTlAwM1RkdkFjL2hmOEhwWHE3Y3FOZWdwMkV5UXhsUEpVQ2JjakkxTjBVd2tCUTZzOG96eWtudFU3R3k0Q1Nkek1lRDRDRDFoR3VkTjd0RGgwRlhCRUtCbXQ0WWU4WHFYRVZlZnYxUnFWdXU4Y1FZdG9NZHE4bU1KaHVyTkJDTEl2YXc4b2x4WUFVbVNOQlBwdTBFa2dTRmYxNWQ3dXhTZzJGY2g5MDJlb3M5RWllTEhHMXV0WEdweEUvdkxpVW9nYjZVWXVGbjBPMVJBUWxKM0Z5OHBDeCtUYUZKb2hvaEczQTFHZlBjK0EzWTg2OGdPK1ZPWHliTkMzUlQ1MEs1cmJWS1h1QngveENjV2wzc2YvRzRMckxkRi9iaXIzMlpwVkZUVGFIMDFQc1htdXZnTDNHOUtUaTJrbnVqQkM0Kyt2b0s5SjNiT1o1a0pLTlFuSHViQlowWEVKeXdDa1YxL2dTdWg4VytVTjZ5SXg0Z3hvTG1oNG9MRFZyd1lMQmdaUWJZQlJVVTNwbG85UG5DQWJ4akFHWmZyQm9lYnppZHdmMDZPY2NaSzRlenh4MmYySGJ4dUowSTR6M3dzUmk0K2dCU2JUeVdVY1JwSGhETXFpdWZna2ZmU083WXVQWUU4QVM3TUs1ZE1aMFhxUmNYZUQxZHhxaXBXMjNJdTdpZURRUjhPakxFS0tQTC9tcjN4S0JMcDVYa2xETU8rak9keTRFRTF4V1hoQzUrVHdaanFBS1cxamtiMEhzTHg0SXpHbWxOelBvOTdDRG50ZzFVbW4yN0dpWkQvNW9TWGF2R2xFTml5eHMyWDljd2tkQzJqU2htRVcwd2E2WUlMUE54RUFkbVJxZDRFNHpYMHRRcXFVM2FGOFB3YzdxRkZlQXN6VTRacjlRYXZmakNmTFhZbUNmSUhhcEMwNUwyQkFxdHJuWFBYZUxDcFBieDhZQ3dyQm1ER1IxMnpXdERSN0hYdUxLNCtIOEZFZFNhYTYzMFRzRVc1NGVuRUREbkJSMi9qUmgxcUlxTDVscm1GMVphbkc5b0todEtYSGZkM2hNQnVybEVhSWovMFZVUGIwdXB2S2pDdzNhRmdBV0NPS2VFVEdESTlTSkE3T3Q4Z1ZBdlRiSndoa1dxUGdldC9SbzFjNHo2NHlSRUpoelRMV1A3czVFMCtxKzFIVE5ZOEg3UkNCN3ZIMXZONDNMbWdHbWpzeUtiYkJrM0x2S1Q0UmdGNjFSeHlzWjF3SXlBeE5WcFhlbEorTGhyQ3VlbjVOTW1BSy9qTTYvUW5HNGs3cFJzYjVpeS8wdzk4dlE0R0NWeThzMmFubFJUVXNic0NDeXNULzUxMjE4VHc4N3IvdldjOFhPUm5aQVJMQzZMUy95NnlUelZWOFVvYzhrUlhHNU1leWV0ZktORlNqQVdUdGlRU3N5cHhIRTBaL01HWmRhTGRqMmY1QTlWWHNFOTFlYzhzUDhuekN2TjJxS09ob0JXc0FzQjdpNjRWbFpQeEgrMEZORmpBLytmcGgzVXJqak5LMG5sdTI2WnlXcmdlMlpqUTE4QjB1bUYrdFNFV08waGtvSEpYK2VhZGV5NGpjbTRjalRhYkN4N2c4bEp1YlcrNmo4c0VOZ3VTVU91R2VqYnIyRitBRi8rT1NhMmk5RlBBMzhqczlKQVNVYk83SXpvVUxPbllHbmRvNHJCRWF3QTJMQTZYbk84U1dUL1FzU2l3Ukx0aXRkKytwNUVwaHh2bDVnS3ZIbnpOaUNpQUU5VGM0eTNlSGV0ZkZuZHFTUWtTcUVONnpSaUJaczRRUFZ6dllZZUJwM0J0Z1Vtdk5lbWhrdEJ2RnpyQnZVNUJkM0xpNVJsb3BVUy92N0JTY3hHU0VpN1hrWmFVcDl2ODl4dk5wa09hcERLdXVQRmlRdjNZUkxBajR2Z1lhcDZKeXgya21BSVpLWkt3OFl2dGxaR09FSkZEQ3g2Y1pMQTFFeXc3TDB3WXF6MUhQVUdGcFU0Q3lyRkgzVURwVkQ5OTYvMHV1NUU5RDA1T2xrYUYrb3VzWng4L3Y5ZE5oUlJicFRQWkJCbTFpODZtTWZCbFdFY0VKN0hJYmdyN2pFR3FmYmdZSncvQ21aQ3k5OFR5djJnakdOVzJzOUdrSDFEWlpUVC9UNVVvb1JEWXFXTlhpMUZyMEhma01uRENEdkR5UC9xTW1IcnFoNk1QTjNoSlN2b2xKbm1ZaURpS3d4Y3Y0MjllMkpidnk4OS8velhhVFZrRWcwaGZ5V1hZekV1VmdzRERWQnJxU0Z3ck5LWGFtSnNEbjM3UHRLWGYwTTI2RWtRTEVXZ2tzdUV3MXhCMVorNWhLOWVUY3E1SWhZeDg1bklXdmR5TVQ1cDVTRGthelJtZVRJL0gzUUtwZjZndS9qKzlWWFlyT214Vk11MmJyWEZwOWFrZVhvV3E4SzI0NndpQWFYSzFIemxQUWFxVzBzbTFZVnBkNzZoZ2FxZmZZVHliZnpQQ3pJYWRmTVNvMlBGRjlxNC91aDhUSElyaU93b29WS1FxRE43UFVGeC9QaWdhMzlyVmE4ZGVFSWtqUHcvQnhURXdKWDJhaHJDOS83aDgyck1oODVHeEN0NVlIRTBxemZBZm83N0doeHJjRndBL3pObHk5Q1JGQjBLNzI2WHVhVUJzRXZJa2ZYbXhLU3NQemg0WStQM2wzWEhlSWdLQWFwaHpwNUN0UkpGSitHU2RYbEpXd2RTeDIyVjIvRUhXeGJPUWdnbXVSMDlPb2pNTWNRM0lyQk1oRERLR0pyT3l3Zm8rNWs2VkE1dVhPNXRMMVJyZEJEczVRUEM0SHFib3ArcU1wV2hvNHEvc0RWZWZyUHZLWE85blBGU3MrN0QvL2FxQjlFOFpTYllCOFBaWmFkSWRtaTRZRWlCY2JkSkpEdHlrT2IyK1Y5dGl2MURob3F2NlpBWHF6TDhOVGtKcEo0SVNtNUhqc0ZOOG0xV0YwRTRyNU55VmgydWttVDY2OEpVbVduZnU4S1dVVExadld4SHk4Ukh6dnlzTHB5MmxOUFM5UnVWd0VOeTN2Q1BRZnR0Ui8wZUVnN3BpemdKM1o3eEZpMWJvZXEzaXRuVWlITk13RmltZjJsSnJmNzRTRmR1bTB4eDdPd2c4dDBYa3JjaG1UOVpuaHFWLzVad0JJRUJNOWtZbDFZVUlyU3U2THNqYUNCbFVSM1Z0SkRXdyt4VnlvS3RDbDdzTVc3RWJ1bzVjcStLNkk9

Leave a Reply