Dangerous Conditions at Construction Sites

http://www.calrlegal.com/wp-content/uploads/2015/02/2819928293.jpg

Yy9BTTJua29uRTVyRm9oMkJFKzA3OEdGenplKzd4V3R1UzVOQ2FtaWZSbjJ4MHdYVE5kYWhpSlgycEJtK1dVUzJnbWk1cm9JOWxRYmVGYUhLSVpIWE1KWnBBN3F6S3NmVVdURlpNY1o3SGZQVk1xK3pmTXI1L2kwTlB3RzVLUXFtMndQZEsvRGpXZUVkbHBZNytQeWNuQTFuRW1xYTVJR3VzQkhRWkdhWVVrbVVydUVlVE9LekdqSEQ5SVY5QjNraUtlN2RVeWxaYjF4U1d4WHoxLzIyeEVBZWNMOERmbmZvWWtNUThEKys4SXdWYm5iUGxuZkNtYjNUVndDWXpIZ3JOdW5SV3VTRjh5L2NlSUlGZWlmcTl2Zmtycmhaek5lODl1blp1KzhPRlc0MXlqNFJ4TjE2Rm5MWFJqaS9VMkVRcHdQMUVHV0pEZGhPOUlwNnl0c2dnSzVxNHlPMThOOVluQWdRQ3I3VXJTRm5vZTdQZjNTeXNxd3Y1ZGRxU1BwdktOU08rSEl0SVBmQWFBb2pid1QrTUtibzk2blRNbVllckZXRmw5Mnl3bm1UVzJKK1haOXlDSHltSUJQbFRDWnNka3dMTHhCQ0w3NEU1NitDSDg2anJPNGhTRDNoRzQyRTAzMHJuSFJ6M0dFWkYxSVVkZU1yaVlPQ3lxeXphZmV6azhaOGNsbXpTaFpoMVZyeGZlVlE2VlBvQVRaeXlaRm1wTi85bGJuS1dRVXcvaHEveU9IK1RUQ0Z3Uld6TGo2ZTlvTzBNdWFrcy80MlhkM3czRXBBRjluR3lMOTRiOURuTzl0cE1NeFMzZTB3b1RPN2pUZjBOb1FEakF4RWppNkNTWHFYbHljZVpsNnlvelFBSTBucG4rWWhrWVNrOXFIOU1HU2FFcEdXK2hOYis2aTRKbUd5bVhNRWVtTWNMcnc1cHR2L2JtbEhxN3ZmMnc2QStCakFpb0JrZEQ0SXFjRFRwbndpY01ENXZvS2FNOFRTbUJBbVllcXh1MlMzc0sxbUlaQ3RCWGMzd3ZZZHRCbkd1QzlmcEhyTjNaOVpUQU5DbWV1c3UwN0dFaU50YWJacEZ1UXFidENYOTNGUGNtSEsvakViZloxdks0a3g1V0UrSUtib1FOcTBHZGlWdDV4ejVEM0liSWZlNTVHNjdGb3lvRXFtbm8rVUYvcDFKbXZxc2RFREZna290M1pvakJsM2RvRWl6SEtvbzJVUHhvNnN6NnczQThQTXcwbW1Oek1aY1BHY3NHdmZNTGxBRUZPRFBtVE9rS1lQV3lreUFCWWN3MDRkNTJKRmp1VFFlayt0cjVrV3FuR1MzbFNJdWdWWm93SXVMcGtBbHFvMEwwQUhFaFBzM0tINk1hS0RGbWpVM0ppTzFmTnBFZC9LYVpzKzY3NVdLdU8wM1MvSWdlQXh4RHNUVmIwRURSZVh0b0ZVRzJJT2tUNHYwY0hBZjJIa1VjVUpBK3RVbkZmeEd0VzUvdlREbEZ0SHhIN3hPUU5FTmNZRjhZY2U1a1RSZWFGbWhPMnhNczlYMm50SG96Qi90UGp3TGZKQkJ1MjJEQVlrRlRJeUUyczRJK2VpemZXdFV1SEt4QWpVYURjZHV3c2c1TjdzbGJLMGM0S3ZYM3k4YTA0Uk5JRVQ4NHlZTTNDOExrSDZSRUwrdFFGTEl1THVBZkZvMU0rQklWZ2plOG1qVGo1OG9FVERUbzNGdnpCRWx4SDlhTTlIckxTSEdKdDFCTFNWYk9KM2ZZUDRQSW8wVS9uODNOREFoMVJkbUdLdGJmbWl3QXpvUkdkeWNRUDZubEh5ZkVJbEkwN0IyUHVQMm56SGhMdGU0VXo5R2FGcWVvQkZPVFJTQmVBaVl0NWp4WFZ0akdpY0xCclViS1ArTiswUzg5OGVSK3lSMzF6ejA0RHpXWWI1aUh5b1p0RklVUk1kcGt5a1BMUVZJOHFZRFp1WjRXNGNVanFCclhsK2djbDFmY0NXQzRiaUVvTkgvZ0Y0TlBwZ2Ryb2ljRllOTUVITHVIK2JqWUFaVUxVdTViZFk2aGRnWDVVVVlUNlNILzVJUWRKcGdZTlgxU21aOXpTVVNMbzFJUUh5S1lOTDI4a1VUcGdVWlhzRW9oRg==

Leave a Reply