Common Construction Site Accidents

S2tkMWs3dTkxZTZOMXhvdXM3N3BoL2RNaFlnUnZMK1NQNm5YMnVNam93bzhWMzN4SWs0aCtHZGxYaFkrTHN1dEdIaS9QT1hEaXUxbzlSL0tkZ3l2dGkxSkkyQ2tOSlNVZDdRM0gwdEF1Y3dHT3NtNkY2cXZiRVpDdEwvZytLVmRxM1gyNVIyZ3ZJVjdxM2JPSXJCczVKYjZDVjg2czZ3MTNReERzMlRuNWdLNllVZ21ORW5sL1lkc2dSMDhjOU9tQndmSFlUZkhVaGN4T2JLNWMxaXlzc1kzaE90aG55VFZuM1pZTHhwMmNaSUVTSk8vWktORno4WmtjSFBlWTVjdU5IZDFNT2xRVWM4bEJLQWN2bGNkTHZxT2JhVTNBZm9aTFYrcjBoMW1uM2tuOGwvdXBrL1lsRnYzblVRKzlhSzQya05oTjdLaHdTV2hLNGxYbTAwNGNjd3JEU3Qzd0hqMWxPazFoWkl4OUVQM1lwN3ZKbldEQzNxSnBUVFJJeS9xdEJIQWhPME1VbDhKMkRmbS9iWEF5cjloTmJtRE1uZmFiNDBVaUE1MzVGbnlTMVNoRno2cTljRjI4MFQva29NRU55d0lld1ZtSGwxZHQ5UUVLZEJ0anVZVkVvOFlIbjdTYTdTOHMrMEMwSTNqWGQ0WnI2M004alNZblJXVERCRDV3SmkvbGlxazhReDVqdlFxdWpmMk5JM2ozYzQ3ZzA2WFZtTVV4NzNKV2xXUzl4NVR6MlBoZ1pKNFhDWEt4ZWR6MjREVWZCU1NLU2dlMFByUWJzSkFkZTUrSWxxZEFjRWh6eTRJK21sL3VwNng1THJPNEdFMkJZSmR2NFhoNEttYnoxRzllMG1EMjROWHlLMElTNTZRMitpbDFEazErZ05wbXNTbjBLKzIya0JucDEzNU9SWEJTMHlMQUEva0M1NXRlU0FhVnEvelNpVGNNeldXRTZLUkhrZ2htdFd1dmtCd2V2S2lZQkRJQUZMcnJXSkJmNUpYN1MybG5mcUYwNlVzQ2N4cTJlYkd4dDdLQ2oyKzYvcEd1b2tXU2lnbk5KNmxGSkdINHJhUGhaYjk2eXV4OXl0VDhFOXU4THZHa3hnY0Y5UGMyNEUyaEY2b21jd2FBbnZFYzRPMzJxNFl5Z0l2dGpXODU3TjNRME5zM1NDZWxaL09MM2M1ODNHSi9CbjY0REp6cEo2V3lFeVhZcjVlTTh1anhQQTlBdERQU0VvN1dpZ3lGZG5QYmdROHBFUXRHT0QvdGx0Uk16dTk3RXN0dktOZkswQk9PVDJCMFBKT0VBMVhSNmoydHpOd0JzRXgzOWV2dVdrelBFblh3dk9vbEE4a2x4bGVkTTFYR0pOdUczeVNGbTFRZWlQbHNtbzJyYlhlazRvUmtsR3FCZGRPRlltcHhpRFRUWnhxYTZleUlLTEw3V1BtUS80L3BaNHFVU0luYUVZVlhzdTNBNWNGZE9kTVdFdDFyN2ZlRi9uTHJndDhNZFplN3I0QUQ3TkF3TlMra296ZFgrZXUvUVIwTUhHOVl4bk03YmVOcUVVQmtNaU1xdko1YUxhdTZpKzFPS21xV29mSDAyTDRVd3ZNenRsVHJxWFAzNytkZ0NhYjZITWJsU1lXd0F5QjRjQWxqVmNLM2x0YVZBVHJibnY0S0dZc2VTWjJ3T3J0Nmt4ZzgzeDdhdk00ekpTbnRTaFBoUldnN0E4cEFDUExmMFpPT1kwbk1FdDZxaGxUQm9yQkZKT3BRN0I3anJKTHVkaXdlaTZGcE81TngrZ2xhMTdpeDBXVkFiamJ0VklJWGk3N1Q1TERDT0FoZ2tQNTVKV2NyOFZMd0FyQW15UDM5dWV3aHMzMWlRY251UUFsZEpuNDdMWXVMWkVJQUVKei9raEZsbWgzcy9DalFUV0ZxaDBmNjR6bkdFa3VudXpDdXJ1ajV0WWR6dUN5cWtrS1hibEZLdS9xMzVlajYzejZCZ3RvT2RXSndTeG9NWFJHYnJHbk4yRjRnSzVid08rOVhTWDExYUtId2V1T3FpUFZ1QmIySDBka2hTWGh1WmVlQzFWQzlQUHpqMHNDYzV4S2xpaWVOK1RDeWRBUVcrc2N2dmR2ZVRhSlM5Sm5aYUVZVVdyVkw2ZTZXbSsvc2dUR0x3MzZPTndWbUdRWEd1dlNOUGZrMmMvKy80d3JGS0t6L1ZxblhCNHBZZHo4QmoxaXVFbG1La3hZZEgzNGVTV3JkV2dNOTBuOGZPRSt1TnM0Q2t5OFNEYk93QUk2M2JCMjF3cmRITTZaaDI4UkVUNjlPeVRab3pKbFNLcWRXQmtVVmsyT09LbHhKWUk4RFVFaDZoQmJUalUzbEVINURiSWtrZi9EcURSUldZR2h1VWRGRDZEaU9QRW9LUityTGhCYU15a3BaYXc0L2RJcVgzK3lpZ0dUM3REekVhZ0puRkQ5U0ZDNGxNVFRzM3NlbnpEam95RnpwdmtoNEJLa1lSNUszTFhxclY2SCtLWnY1T2pNTEhScGE3bTAyRTFzZTFZcGxLaHpEVlBJeWU2eHFLbTAydXVncEsyTnZrK0JNdjdvZjZYNGJ2SWZHZ2o2cmZuQlpRM0RXdzZSVXV0MXkxSjhWNHVjQXRydTZ0dks4bTIya2hmdW1KcTVjMWExRGlxRHc5dEZiMEFJa0VBaVJaQktteTBoV25GOWRrN1B1bDA1NHlYSGt5ZVJyQ0NFU2VLZjJBeWZTSm5mYUMrY0RITzdWY2ZCNkJDaDNiKzVLV3pZUFdWOWc0MGwvVFF5R1dZbEgzMlNEMnEvaFMrVkhqMG1BVVNrVW1aT3gwQUpxQWhRRk1mOWY5R3Azb3ZKTjVoTS9SS3ZFdTlCN1dSdWpFUVB5V0lmckxKSmhZcVE2ZXVxMm1GdU1WMk01Rm0xU3pzRGN2M011VWVuK0pLM1R3SXJFUmhlb0V6aVYwek1UM3FLbzlSelNSTC9mcWxmWDBKSlZOZXo3dU1qYUdvSU1pbDVVbHBjOG9lV292N09Zd1lvZ0Y1VmxRUlhTQ245Q0gzV0VnRU8yZm45N0pnaGlIZjFHeUlpMGVibzVsVkhpejVES0hJSThEdlFHT1F5QTYvZDM5WkkyemFwSG01YnkvUk5XeWhhSkFjcURzN3g4YllKekNJN1dFay8xNTNSSEZ3dVY0R1V1c3hHanZ5MzE5eldhQ2lvMy81cjYvajRzNGl3cElTbjlKeUYxcy9aejVkKzdvOVY2VVJ5eDgxaStRaTRJWHNCS2xvZnY2Q1VoUkxBVm9WVmpienVsMHRaUWgwN25yalkxYy9XVU4reC9uUytvdkZ2ZklxN21GSEx0MEUzVHZzR2xKYnRoUEQrVTVDV1hNaEk2MERhMkhRRWFmeTZGdGNYanpNRzdvNHRndTEyeWpwTm1oajhOdnNJL3VDdGdXdGFIOCtQd3lMOE8xQmZTb09KYkJUSU0rVHgxR1lleGJKMFowRFROSm93MEc2c3MvMktBV0NqRlRBUnlMYkRBUU1BRmYyRzE1cjNyYmFzZG1QemVGNVNTN0krS2V2eHlOSmh3MjIvM3k1QUFvMzBOWmFYOEl3anpVTjMxcWFraTE1Qm1Eb21GTnFJU1hoVXZUejM0U29hT1BhRFQzclZ1Uyt2S2M5V1pMUVMvMVpDSURsOWhIMmFzYlZvS1pISWtVK0VnaWJXQlhKNjBqdXZzejlrQlVTc2p5ZHFsZ3JTSnBXNEtZaXhIaFBrenYyazBKRGpSR1owZ1l2L21OTlpQa3ovUUQ1SzZnQmZOY0tHTGdFNnl2VlFuWWlRQzRmL0tpbmFudFdBOHZKRy9RaVZaZk91ZXFVQ0o4TVkwemYzc216bmNDcHByZmRuTEdSOHFhcjY3NlhwS0dmR1ppS25ibUg1M3pzcVV4YmUvZFlnWGV1RndKenFqelRJWFZhbGxkWFFJQnpoZHNYZCsrQW1mMUtQSlRvcW8wbE5BK2s3aGY3clJMTGYvZjlwUjdrL244OVIvRzZzRXFDckNwSzQ5ZEpqL3RQQjU1MndYdnNzQVhHOU9lT2lGVkQ5dy9ibU1ZaElnOXpQbHJzRW1GM2V2alM3c0lqeUw4SXVpSTg2QzNxbm1iZXBrSlFWY25kUEhlSjM5UktjTVY5ZFVBTnp0VEE4UzEweHJ2VlYzTFFxOFM5eFJxK2pKSWVwbS9WS09zaG0wTjEwYU9OWnZ3L05QQXU5SE9GaUo3VWFUUkVCQzNVU1I1QVp5SlRLNTVOamt5ZWYxTEc5SU1UZ01Kd0Y4bFZZWElOYi9yL0RWTVVHYXpEQVE5aWRoaVppemN0TjZSK0owU09qVDBINXJWeGxaUUJ2cjF5VlVmbkRRNWlCbFdLZGh1U1ZIWUxjcXVNSmFiSjRGUXdBK1k2NlpiS1FCUm53ZWhkUzYzdTNwSjlzTHBSb2R6TFprOTkvOHdKR2lVcG9XOFRQMDRSYm1sdEdSZ0JqZFJXRUpYekQzaFY3eVhCMm96T0dXV3ptak1PV29CeHFUcXRKUm5BbjFJWkhpeExBbjc3THBBbDNFd0ltNzdqYTI1QXZRbEI2UXFiU1ZjdnRyb1BpNTk5Mll5dmxoRndpWWlhbzcwODhid0VxQlFteVROMThPTkRKMmFwdUZPQ1RUd0JKS1p6VEJTUmd0NU40WlhCeWtUK0xuR01WaDhaSjU1ZTVZUkFmV2VlS3lIT0t2OTlNTk5OOHRPcGcyU2FTeDVncXUrVlRlYk5oMEY2dUNTb3RLZG1heHBoeTJNbVcyTWpiaWViWUd3d0xNTlgyajJzQzd1YWlDUGUwNS90SlQ3eEk3OCs0V2IrbExMbWtENmhnNVRLU2J2eU5PdDBEcHppaTVkSWdobHdPTDkvRTRHL0NobEVMbVY2ZEtyVUliVCtiS3pDUDEwdVFIQlRyb29nUXZUb0JaYWJCT1hDQzhNSWdhaHN4RkFudklJQkhWbWtLa1V4RTNCVUQrZExGSm43U1lKcjRwNS9TaERkcEhRdkZlRE5TRWxZZUR6YmpwWFNRT3M5U2FldnNSM0hUeDk3Q2ZhdXczaHgwSnVjcVpUQWlLTWoxVEt3dGI3Ri9XQWtLVG1mbXFzYXhDb25OYWI4RG12UTMxaENaODdBak9UbGx1T0lZOEp6cGZBbkNWUHdBZkFoenhGM3NGUDA0MnJOL2gxWUlkeE9pQjNJS3UrdEkwU0c1R0lQNytBQ0Yxc3M3cng5bUxxRmUzbmx0RTZuQ1J4YklXSzJVNnFIRTNhSEorQ3pWYjhRVmY3d1QvUU11azdqOFRnZjRaVDBjWExkcGptVG9SRWN3KzdLVVBBT09JNzNpa2lDdFg3UDBZS0c1TkswNVJoU0htYTloWFBOWWZtbStlZXprV2lJbnpWS091VjBYb0hic2g4TzkwOFVRemR6RzBxZlREMlBDMW9Vbi9wQ3lKZFkrNUhMQVlhN0NOUTU4U2l3aXBMUEVOVEZPZU02QnpBMis1N3BTTHBWOElTMG1YZVRPWHBmMzJFWGpkOWlNV2dwODU0YWxXTkF2anNnTFVqR2p6aS84Zm15VmhQRTdUMjJiUVpXZSsyT01TNnEvc2ZIV2NKYlYrcnVlNDJZOGp3bkpTZE5DUlg2UU8yYkNiRm14Skt6RW51SVVMUT09

Leave a Reply